Na međunarodnom Tirana Talent XIII takmičenju, učenik naše škole, Mateo Nicaj, violina – osvojio je I nagradu (95 poena), klasa: prof. Milena Rajković
Čestitamo učeniku i profesorici, i želimo da i u budućem radu nižu samo uspjehe! 
Na fotografiji Mateo Nicaj, violina
Klasa: prof. Milena Rajković