Slijedi spisak učenika koji su polagali prijemni ispit za upis u I razred trogodišnjeg muzičkog obrazovanja, instrumeni viola i kontrabas i odsjek solo pjevanje