Seminar o aktivnoj nastavi 27.-29.06.2012.

U okviru plana profesionanog razvoja nastavnika na nivou škole, Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa  Pavić” organizovala je seminar o Aktivnoj nastavi koji je održan od 27. do 29. 06.2012. godine u prostorijama škole. Predavači su bile Tatjana Vujović, pedagog i Zorica Minić, psiholog. Autori ovog programa su prof. Ivan Ivić, prof.dr Ana Pešikan i Slobodan Antić. Ovaj progam podržavaju UNICEF-ove kancelarije u Podgorici i u Beogradu. Ciljevi programa su: unaprijeđivanje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole.
Teme koje je seminar obrađivao su:
 1. O AUN projektu
 2. Nastava naspram učenja
 3. Tradicionalna naspram aktivne škole
 4. Položaj djeteta u školi
 5. Darovito dijete
 6. Postupci za aktiviranje učenika u nastavi/učenju
 7. Kako postići kreativnost kod djece
 8. Analiza školskih zadataka
 9. Koje uloge nastavnika praktikujenmo
 10. Osobine nastavnika koji rade s djecom
 11. Edukativna radionica
 12. Metode nastave/učenja
 13. Ciljevi obrazovanja
 14. Izrada idejne skice časa
 15. Aktivna škola i realni uslovi školske prakse