Uspješnu saradnju sa Američkim uglom (American corner Podgorica) nastavili smo i ove školske godine.

Naša škola dobila je poziv za učešće u radionici za učenike srednje škole koja je imala za cilj prezentaciju četiri prestižna koledža, koja imaju brojne umjetničke programe.

Učenica III razreda srednje baletske škole, Dunja Sekulović, podijelila je svoje utiske sa radionice:

“U okviru obilježavanja Međunarodne nedjelje obrazovanja, Američki ugao je putem Zoom platforme organizovao prezentaciju o četiri američka umjetnička koledža:

  • College for Creative Studies, Detroit, MI
  • California College of the Arts, San Francisco Bay Area, CA
  • Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD,
  • School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL

Čuli smo specifičnosti svakog koledža zasebno i upoznali smo se sa programima koje nude, kako za osnovne, tako i za postdiplomske studije.

Takođe, dobili smo i mnogo konkretnih savjeta vezanih za samu pripremu portfolia, koji spada možda i u najvažniji dio aplikacije kada su u pitanju umjetnički koledži. Šta treba, a šta ne treba stavljati u portfolio, šta treba izbjegavati, na šta posebno obratiti pažnju…

Nosim pozitivne utiske i drago mi je da smo imali priliku da saznamo mnoštvo korisnih informacija i savjeta direktno od predstavnika ovih prestižnih umjetničkih škola.”


Zahvaljujemo se American Corner Podgorica i dragoj Dunji.