Rezultati prijemnog ispita za upis u II razred, direktni (prvi put) Kandidati 2012-2013. godište

Odsjek Harmonika

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Sofija Pavićević 30
2. Ognjen Adžić 29,33
3. Petar Petričević 28,33
4. Nikola Stamatović 27
5. Đorđe Đukanović 27
6. Daris Babić 23
7. Matej Dožić 23
8. Novak Đurović 5

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 7 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a obavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Klavir

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Una Bulatović 30
2. Veronika Znamenskaia 30
3. Anđela Drobnjak 30
4. Katja Petričević 30
5. Sara Nikolić 30
6. Sara Begović 30
7. Dina Noveljić 30
8. Sara Boričić 30
9. Miša Rabrenović 30
10. Jovana Vojinović 30
11. Marija Pašić 30
12. Mina Hajduković 30
13. Kosta Vukotić 30
14. Nađa Bulatović 30
15. Lana Milačić 30
16. Toman Perić 30
17. Lena Radulović 30
18. Mina Banović 30
19. Hana Muzurović 30
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
20. Anđelka Bracanović 30
21. Itana Šaranović 30
22. Boris Vlahović 30
23. Ena Ramović 30
24. Darija Popović 30
25. Anja Lekić 30
26. Andrea Dedović 30
27. Milena Stijepović 30
28. Đina Krvavac 30
29. Katarina Šćepanović 30
30. Marko Mihailović 30
31. Jakov Rakočević 30
32. Zoja Radonjić 30
33. Veljko Vojvodić 30
34. Staša Perović 30
35. Sofija Dožić 30
36. Lara Čekić 30
37. Minja Radenović 30
38. Dunja Kadić 30
39. Simona Simonović 30
40. Saša Radonjić 30
41. Ajša Luković 30
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
42. Sofija Vučinić 29,66
43. Helena Kovačević 29
44. Sergej Popović 29
45. Pavle Martinović 29
46. Maša Šljivančanin 29
47. Jasmina Čičić 29
48. Gora Milošević 28
49. Lara Bojović 28
50. Iskra Antonijević 28
51. Luka Radulović 27,66
52. Ilija Vujošević 27
53. Danica Obradović 27
54. Meri Cicmil 27
55. Petra Lakić 27
56. Staša Bogetić 26
57. Ognjen Šoškić 25
58. Vito Perić 25
59. Andrija Radosavović 25
60. Jana Janković 25
61. Blanka Perović 25
62. Uroš Milić 24,66
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
63. Ksenija Đuričković 24,33
64. Nađa Zloković 24,33
65. Dušan Božović 24
66. Đurđa Lakić 23,33
67. Sofija Bajčeta 22,33
68. Isidora Sredanović 22
69. Dušica Petrušić 21,66
70. Helena Šipčić 21,33
71. Dunja Brnović 20
72. Nada Mitrović 19,33
73. Sava Jovović 19
74. Blaženka Dedović 19
75. Dunja Leković 18,33
76. Vigor Višnjić 18
77. Helena Brajović 17
78. Hajdana Milunović 16
79. Stela Femić 16
80. Jana Tomović 16
81. Doris Perović 15,33
82. Maksim Popov 14,66
83. Matija Mašić 14
redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
84. Anastasija Branković 12,66
85. Mila Petrović 10
86. Asja Bešić 9
87. Filip Gačević 7
88. Elena Mugoša 6
89. Irina Lipovina nema pravo upisa u II razred devetogodišnje škole po drugi put
90. Anđela Damjanović nije pristupila ispitu
91. Dženana Hasanagić nije pristupila ispitu

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Zbog ograničenog broj slobodnih mjesta na odsjeku Klavir, kandidati zaključno sa rednim brojem 42 imaju pravo upisa na ovaj odsjek.

Kandidati od rednog broja 43 zaključno sa rednim brojem 66 imaju pravo upisa na sljedeće odsjeke, ukoliko bude bilo slobodnog mjesta: Harmonika, Violončelo, Klarinet, Flauta, Saksofon, Oboa, Horna, Truba, Trombon.

Kandidat pod rednim brojem 89 je već jednom završio II razred devetogodišnje muzičke škole. S toga, nije stekao pravo bodovanja na prijemnom ispitu za upis u II razred prvi put, tj. na prijemnom ispitu za djecu koja ranije nisu pohađala muzičku školu.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Flauta

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Iskra Vukčević 28,66
2. Nina Obradović 28,66
3. Hana Lakić 28

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa. 

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Klarinet

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Anđela Obradović 30

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidatima pravo upisa. 

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu. 

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole

 

Odsjek: Saksofon

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Luka Maksimović 30
2. Davor Adžić 29,33
3. Ognjen Nedić 28,33
4. Isak Čekić 26,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Svi kandidati imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu. 

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Truba

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Andrija Jacović 30
2. Simeon Šljivančanin 30
3. Ivan Bigović 11

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 2 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.mekandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Violina

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Ana Krivokapić 30
2. Nikolina Perković 30
3. Anđa Marđonović 30
4. Janko Racković 30
5. Lucija Boljević 30
6. Anita Jovanović 30
7. Simona Franović 29,33
8. Petar Ilin 29
9. Toma Šutalo 28,33
10. Elena Marjanović 28,33
11. Teodora Ćeranić 27
12. Nataša Piletić 23
13. Pavle Bulatović 22
14. Vaso Živković 21
15. Nemanja Bigović 7,66

 

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 12 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.

 

Odsjek: Violončelo

redni broj ime i prezime kandidata broj bodova
1. Nora Vukčević 30
2. Andrea Ivanović 30
3. Lav Krivaćević 29
4. Bogdan Popović 28
5. Filip Hajrović 3

Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Muzičku školu je od 23 do 30.

Kandidati zaključno sa rednim brojem 4 imaju pravo upisa.

Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.

Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u II razred osnovne devetogodišnje muzičke škole.