Rezultati prijemnih ispita za upis u I razred srednje muzičke škole

SPISAK UPISANIH UČENIKA I(prvi) RAZREDA UMJETNIČKE ŠKOLE

Srednjeg muzičkog obrazovanja školska 2015/16 godina.

-Muzički izvodjač-

Prezime i ime                                         opš.uspj.eksterna.posebna nad.  Ukupno

Flauta:

1.Lutovac Aleksandra                            45               36              46                127

1.Tofčević Marija                                    42,96           27             46                115.96

Solo pjevanje:

1.Vujadinović Maša                                44,76           30             46                120,76

2.Vujadinović Vasilije                              35,91           27             46                 108,91

Ispod crte:

1.Agić Edis                                                32,10            24              46               102,10

2.Pejović Milica                                       31,38             24             46                101,38

3.Fetahović Manuela                             41,16              21             34                  96,16

Gitara:

1.Pavićević Miloš                                    45                   33              46               124

2.Miladinović Filip                                   45                  30              46                121

3.Georgi Sigov                                          16,95             21              34               71,95

Ispod crte:

1.Đurović Nikola                                     27,78       (nema IX raz). 34              61,78

Nije položio:

2.Aranitović Ivan                                     27,36              15               0                42,36

Violina:

1.Jaramaz Milena                               45                24               46                    115

2.Perazić Luka                                     30        (nema IX razr)   46                     76

Violončelo:

1.Popović Kosta                                   45               27                46                     118

2.Obrenović Lana                                 41.61         24                46                      111,61

Klavir:

1.Drekalović Iva                                   45                33                46                     124

2.Ivanović Iva                                       45                30                 46                     121

3.Grandov Dina                                    45                33                 34                    112

4.Božović Aleksandar                          39,75            24                46                 109,75

5.Perošević Predrag                            45                  24                34                   103

Ispod crte:

1.Vujadinović Maša                            44,76             30                22                 96,76

2.Musić Anita                                      39,75             12                22                  73,75

Nijesu položili:

1.Dabetić Nađa                                  45                    21                 0                     66

2.Skrobanović Nevena                      36,15              15                  0                    51,15

Harmonika:

1.Blagojević Matija                            43,14               24               34                101,14

2.Grahovac Miljan                             37,56               15                46                  98,56

3.Pilica Emir                                        25,44   (nema IX raz)         34                59,44

Baletski igrač:

1.Sindjić Ksenija                                         42,27            21                46           109,27

Saksofon:

1.Tapušković Teodora                               45                   27               46            118

Komisija za vrednovanje  opšteg  uspjeha:

 1. Čolović Zoran,prof.

 2. Damjanović Dijana,prof.klavira

 3. Šćepanović Radomir,prof.

 

                 SPISAK  UPISANIH  UČENIKA U I(prvi) RAZRED UMJETNIČKE ŠKOLE

Srednjeg muzičkog obrazovanja

Školska 2015/16 godina

-MUZIČKI SARADNIK-

 

 

Prezime i ime                              opš.uspjeh.Eksterna.Posebn.nadar.   Ukupno

1.Skrobanović Nevena                 36,15             15              46                   97,15

2.Bjelica Jovan                                28,62            15              34                  77,62

3.Pajković Stefan                           32,84             24              10                  66,84

4.Stevović Anđela                          29,40             12              22                  63,40

 

Nijesu položili:

1.Delić Alen                                     29,82            12                0                    41,82

2.Radović Milorad                           26,22           15                0                    41,22

 

 

Komisija za vrednovanje opšteg uspjeha

l. Čolović Zoran,prof.

2. Damjanović Dijana,prof.

3. Šćepanović Radomir,prof.