Raspored prijemnih ispita za osnovnu baletsku školu

Prijemni ispit za upis u I razred osnovne baletske škole

godište 2010.

 

Ponedjeljak, 10. jun od 17:00 do 20:00

Utorak, 11. jun od 17:00 do 20:00

Srijeda, 12. jun od 17:00 do 20:00

Za polaganje prijemnog ispita potrebno je popuniti Prijavu koja se nalazi na portirnici škole. Kandidat neće imati pravo pristupiti prijemnom ispitu bez popunjene Prijave.