Rang lista kandidata za upis u prvi razred srednje muzičke i baletske škole

Kandidati koji su bodovani sa manje od 48 boda, nisu primljeni.

Rang listu možete preuzeti ovdje.