Prve korake u učenju sviranja muzičkih instrumenata prave naši učenici II razreda osnovne muzike škole