29. 10. 2013 Svirač iz Hamelna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, je pozvana od strane  Maje Popović, muzičkog urednika Kulturno-informativnog centra “Budo Tomović” da izvede kantatu za djecu savremenog njemačkog autora Gintera Krečmara (1929-1986) u okviru koncertnog ciklusa “Mladi i muzika.

Svirač iz Hamelna bazira se na staroj njemačkoj legendi koja govori o velikoj nesreći koja je zadesila grad Hameln u Njemačkoj  26. juna 1284 godine kada je iz grada nestalo 130 djece. Ovom legendom su bili inspirisani mnogi pisci među kojima i braća Grim, Vilhelm i Jakob koji su napisali priču pod nazivom „Njemačka legenda“. Na osnovu njihove priče, libreto za muzičku bajku „Svirač iz Hamelna“ uradio je Helmut Maslo a  muziku Ginter Krečmar . Ovo djelo on je napisao za naratora, soliste, hor i orkestar

Inicijativa za rad na ovom projektu je potekla od  Ambasade Republike Njemačke u Crnoj Gori. Pripremu ovog vokalno – instrumentalnog djela škola je povjerila Zorani Latković, profesorici solo pjevanja i kamerne muzike i Ireni Vuković, profesorici orkestra.  Za ovu priliku Zorana Latkoviće je formirala kamerni hor sastavljen većinom od učenika solo pjevanja koje je i pripremala za izvođenje. Neki od  njih su dobili i solističke uloge. Tako je ulogu svirača na flauti dobio Vladimir Ćabak,  a ulogu noćnog čuvara, Milan Bukilić. U ulozi naratora bila je Jovana Jaramaz. Orkestar je pripremila Irena Vuković, nastavnica orkestra koja je i rukovodila cijelim vokalno-instrumentalnim ansamblom.

U toku pripreme ovog projekta, Zorana Latković je uočila mogućnost da se ova muzčika priča dopuni i pokretom. Na njen predlog u projekat je uključena i Viktorija Strugar, nastavnica baleta čiji je zadatak bio da unese koreografske elemente u ovu muzičku bajku.

Za vizuelni identitet ove muzičke predstave KIC „Budo Tomović”, producent ovog koncerta, angažovao je umjetnika Marka Lukovca da uradi scenografiju.

Prvo izvođenje muzičke bajke „Svirač iz Hamelna”  bilo je u velikoj sali KIC-a „Budo Tomović” bilo je 29.oktobra 2013. a repriza 05. novembra 2013 godine.  Ovo djelo je  izvedeno dvojezično. Narator je govorio tekst radnje na našem jeziku koji se smjenjivao sa  muzičkim ilustracijama u izvođenju hora i solista na njemačkom jeziku. Njihovo izvođenje je pratio titl, odnosno prevod  na crnogorski jezik kako bi publika mogla da prati sadržaj pjevanog teksta.