28.10.2009. Jazz Seminar

U školi je održan jednodnevni seminar za pjevače koji je vodila Denise Janah, poznata džez pjevačica iz Holandije . Ovaj seminar je ostvaren u saradnji sa  NVO Jazz Art koja je organizovala  dolazak i koncert Denis Janah sa gitaristom Wolfgang Martini u KIC-u „Budo Tomović“ 30. 10.2009. godine.