26.03.2013. Debisi za početnike

Program pod nazivom „Debisi za početnike” koji je pripremila Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić” izveden je 26. marta 2013. u okviru obilježavanja Dana Frankofonije u Crnoj Gori, manifestacije koja se ove godine održala od 20. do 30 marta. Tema ovogodišnje manifestacije je bila priroda i okruženje.

Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić” poslednjih godina daje svoj doprinos ovoj manifestaciji kroz različite programe koji afirmišu francusku, muziku, jezik i kulturu.

Program „Debisi za početnike” je posvećen mladim izvođačima, muzičarima, i ljubiteljima muzike koji tek otkrivaju ljepotu muzike impresionizma kroz djela Kloda Debisija koji u znatnom dijelu svoga stvaralštva, suptilnim stilizacijama zvukova iz prirode i zvučnim simbolima, dočarava viziju predjela i svijet romantične poezije prirode.

Program je obuhvatio neke od najpoznatijih kompozicija male forme ovog autora. Na početku je izvedeno nekoliko kompozicija za klavir, instrument za koji je Debisi najviše komponovao i za koja se smatra da su po inovativnosti značajna u XX vijeku kao Šopenova klavirska djela u prethodnom.

Od klavirskih djela izvedena su djela posvećena najmlađima, ranim radovima i kompozicijama iz srednjeg perioda njegovog stvaralaštva.

Od djela koja je posvetio najmlađima izvedena je Doctor Gradus ad Parnassum, prva kompozicija iz svite „Dječiji kutak”(Coin des enfants) koja je napisana kao parodija na etide koje je pod istim nazivom objavio Muzio Klementi, poznati italijanski kompozitor XIX vijeka. U stilu dječijeg stvaralštva uslijedila je kompozicija Mali crnac (Le petit negre) koja nosi prizvuk poslednjeg i najpoznatijeg stava pod nazivom Goolliwog’s cake-walk iz iste svite, nastala kao porudžbina Theodor Lacke za njegovu zbirku „Metodika klavira“ (Methode de piano), koju je priredio sa ciljem da poboljša klavirsku tehniku najmlađih izvođača.

Od ostvarenja iz rane faze njegovog stvaralaštva u kojima se već čuje budući impresionistički stil kompozitora izvedena je Arabeska br. 1 (Arabesque), a zatim i kompozicije Mjesečina (Claire de lune) iz Bergamske svite (Suite Bergamaque) kao i preludijum pod nazivom Djevojka lanene kose (La fille aux cheveux de lin) jedne od njegovih najizvođenijih i najviše snimanih klavirskih kompozicija na nosačima zvuka u kojima se prepoznaje njegov zreli autorski stil.

Pored klavirskih kompozicija, Debisi je predstavljen kao značajan kompozitor i za druge instrumente. Među tim djelima poznato je Sirinks (Syirinx) za solo flautu koje se danas smatra neozaobilaznim u flautskom repertoaru. Ovo djelo ima višestruku važnost. Ono predstavlja prvo značajno djelo napisano za solo flautu, poslije čak 150 godina od kada je Karl Filip Emanuel Bah, sin slavnog Johana Sebastiana, napisao Sonatu za solo flautu u a-molu. Osim toga, Syrinx je prva kompozicija pisana za modernu Bohm flautu, koja je usavršena 1847. godine i takođe jedino kompozitorovo djelo za flautu.

Uslijedio je Mali komad za klarinet i klavir (Petit piece pour clarinette et piano), pravi biser impresionističke minijature napisan u kasnom periodu njegovog života.

Pored originalnih kompozicija za različite instrumente na programu koncerta „Debisi za početnike“, uvrštena je jedna transkripcija. To je klavirska kompozicija Sanjarenje (Reverie) koja je izvedena u aranžmanu za flautu i klavir.

Kao značajan kompozitor za glas, za koji je pored klavira, ostavio značajan broj kompozicija, poslednji dio programa je bio posvećen solo pjesmama. Za ovu priliku izvedene su neke od najpoznatijih: „Dobra noć“ (Beau soir), „U vrtu“ (Dans le jardin), „Zvezdana noć“ (Nuit d’etoiles) „Romansa“ (Romance) komponovane na tekstove pjesnika simbolista Pol Buržea, Pol Gravolea i De Bourvila u kojima se tekstualna osnova i muzička obrada poistovjećuju u višoj formalnoj sintezi.

Medijator koncerta je bila Mira Popović koja je otvorila koncert govoreći o muzici Debisija, dok je tokom koncerta uz najave kompozicija i izvođača, otkrivala publici detalje vezane za kompozicije koje su se izvele te večeri. Tako je ovaj koncert pored umjetničkog, imao i edukatvini karakter.

Prevod na francuski jezik je priredio i govorio Boris Nikčević, profesor flaute.

U programu su učestvovali učenici klavira: Aleksandar Božović (Doctor Gradus ad Parnassum), Kosta Popović (Mali crnac), Marija Mitrović (Arabeska br. 1), Đina Perazić (Mjesečina), Jovana Jaramaz (Djevojka lanene kose), Milena Konatar (Sirinks) , Milja Zenović (Sanjarenje), Stefan Popović (Mali komad za klarinet i klavir), Olja Perunović (Dobra noć), Anja Šaranović (Romansa), Jovana Jokić (Zvezdana noć) i Vladimir Ćabak (U vrtu).

Učenike su pripremili nastavnici: Anka Asanović, Lidija Skender, Nina Perović, Jasminka Terzić, Veselin Bogićević, Zorana Latković i Ivana Pekić. Klavirski saradnici su bili Marija Vujanović i Nikola Vučković.

Program „Debisi za početnike“ je urađen na inicijativu Mire Popović, pomoćnice direktora i člana Savjeta Manifestacije Dani Frankofonije u Crnoj Gori.