23.03.2012. Karneval životinja

U okviru Dana frankofonije u produkciji KIC-a „Budo Tomović“ izvedeno je  djelo „Karneval životinja“ francuskog kompozitora  kasno-romantičarske epohe, Kamij Sen-Sansa. Ova  produkcija je ostvarena u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet „Vasa Pavić“, ansamblom Joy of music i Francuskim Institutom u Podgorici.

Djelo „Karneval životinja“ predstavlja izuzetak u stvaralaštvu Kamij Sen-Sansa; po svojoj formi i sadržaju je deskriptivnog karatera sa puno elemenata humora i satire.  Sadrži 14 stavova od kojih je svaki posvećen određenoj životinji ili grupi životinja: Uvod i kraljevski marš lava, Kokoške i pilići, Mazge, Kornjače, Slon, Kenguri, Akvarijum, Dugouhe ličnosti, Kukavica na kraju šume, Ptičiji kavez, Pianisti, Fosili, Labud, Finle. Ovo djelo je pisano za gudački kvintet, flautu, klarinet i ksilofon i dva klavira. Za ovu priliku gudački kvintet je pojačan kompletnom gudačkom sekcijom što je takođe čest način izvođenja ovoga djela. Orkestar su činili učenici i nastavnici Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“ pomognuti ansamblom Joy of Music kojima je rukovodila dirigentica Irena Vuković, vođa orkestra u istoj školi. Za dva klavira su bili pianisti Davor Novak i Nikola Vučković, profesionalno angažovani kao korepetitori u nastavi gudačkih i duvačkih instrumenata u Umjetničkoj školi za muziku i balet „Vasa Pavić“ a solističke uloge u pojedinim stavovima nosili su članovi Internacionalnog ansambla Joy of Music: Marko Simović (violina) u stavu „Kokoške i pilići“, Igor Tinčerov (violončelo) u poznatom komadu „Labud“, Zoran Zakrajšek (kontrabas) u stavu pod nazivom „Slon“, Anton Melnikov, (klarinet) u Kukavici i Fosilima, i Mihael Šnur (flauta) u Ptičijem kavezu. Zbog nedostajućih lokalnih izvođača na udaraljkama, zvuk ksilofona i metalofona dočarali su pijanisti koji su u svom aranžmanu dodali ove instrumente, ostvarujući njihove boje uz koristećenje posebnih registara na električnim klavirima.

Kao djelo programskog sadržaja, Karneval životinja je inspirisao mnoge pisce i umjetnike različitih profila da daju svoj pečat djelu  kroz druge umjetničke medije: pisanu riječ, vizuelnu kreaciju, kostimografiju,  koreografiju i td. Tako je zamišljeno i ovo podgoričko izdanje izvođenja Karnevala životinja: praćeno je naracijom Frasis Blanša (Francis Blanche), poznatog francuskog glumca i književnika, te naručenom video animacijom Vuka Markovića i koreografijom Tamare Vujošević-Mandić, u izvedbi učenika baletskog odsjeka Umjetničke škole „Vasa Pavić“. Time je ovo izvođenje poprimilo karakter multimedijalnog spektakla u kome je svako od uključenih umjetničkih medija: riječ-pokret-slika, bio u funkciji programa muzike.

Tekst naracije je bila interepretirana na dva jezika, francuskom i crnogorskom. Bila je to prilika da se  u okviru ovog umjetničkog programa čuje ljepota francuskog jezika kroz  originalan tekst pun rime i igre riječi, za one posjetioce koji ga govore i razumiju, a takvih na programima Dana frankofonije uvijek ima, i da u isto vijeme drugi dio publike, ima mogućnost da kroz prevod istoga doživi dio te umjetničke kreacije. Uloge naratora tumačili su: Florent Guglielmetti, lektor francuskog jezika u Francuskom Institutu u Podgorici i Bojana Knežević, glumica Crnogorskog narodnog pozorišta.

Tekst naracije pratio je svih 14 stavova ove muzičke svite, uvodeći u  svaku pojedinačnu muzičku priču  Karnevala. Brižljivo odsvirani, stavove je podržavala i video projekcija kroz  skladno odabrane pokretne slike u animiranoj tehnici. U pet stavova ove muzičke svite, pridružuju se mladi igrači, kombinujući elemente skeča i  cirkusa u stavovima „Introdukcija i kraljevski marš lava“, „Kenguri“ sa naglašenim elementima humora; u stavovima „Akvarijum“ i „Labud“ služe se klasičnim baletskim sredstvima u praćenju priča o tim protagonistima Karnevala životinja.

Finale objedinjava sve prethodne muzičke priče, kroz  pojavu različitih karakterističnih instrumentalnih tema, a vizuelna i koreografska igra takođe doprinosi muzičkoj ideji i zahuktavanju atmosfere Karnevala i njegovog briljantnog kraja. Posjetioci su imali priliku da ovu muziku brižljivo interpretiranu u svim stavovima, dožive svim čulima. Znaci odobravanja i ovacije publike, koja je do poslednjeg mjesta ispunila veliku salu  KIC-a „Budo Tomović“, bili su najbolja nagrada za originalnu interpretaciju ovog popularnog djela.

Ovaj projekat pokazao je kako se u međusobnoj saradnji institucija, organizacija, slobodnih umjetnika i uz  produkcijsku podršku, što je u ovom slučaju bio Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“, mogu ostvariti projekti visokog estetskog kvaliteta koji promovišu i podstiču domaće umjetničke potencijale u kreiranju umjetničke scene.

Pored toga, učešće učenika u ovakvim projektima je dragocjen pedagoški potez u motivisanju učenika i sticanje iskustva u umjetničkoj produkciji.

Zanimljivost o djelu Karneval životinja:

Djelo „Karneval životinja“ napisano je povodom održavanja  Karnevala u Parizu. Nakon toga, kompozitor je zabranio svako njegovo dalje izvođenje s izuzetkom komada Labud, koji je decenijama bio „hit“ u literaturi za violončelo. Tek nakon njegove smrti muzički svijet otkriva ovo djelo u cjelini. Pretpostavlja se da je  njegova odluka da zabrani dalje izvođenje ovog djela nakon premijere bila motivisana neodobravanjem muzičkih krugova u kojima je Sen Sans važio za ozbiljnog kompozitora,  te da bi mu ovo djelo taj status moglo poljuljati. Danas se Karneval životinja izvodi širom svijeta i koristi u edukativnim programima djece i mladih.