2018. IV Festival savremen klavirske muzike Forte Piano

Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ organizovala je četvrti po redu Festival savremene klavirske muzike Forte piano. Festival je održan u utorak, 29. maja u koncertnoj sali muzičke škole.

Festival je bio posvećen Igrama za klavir. Učestvovalo je 45 učenika od kojih njih 30 dolaze iz osnovne i 15 iz srednje muzičke škole iz 17 klasa nastavnika klavira.
Program festivala obuhvatio je kompozicije u formi igara od starijeg tipa, igara pod uticajem muzičkog folklora do novijih tipova igara, zabavnih, pod uticajem džeza i savremenog muzičkog jezika.
Festival je bio koncipiran u četiri programsko- koncertne cjeline: “Moja prva igra”, “Igre za klavirske početnke”, “Igre sa Balkana”, “Igre savremenog doba”.
Festival je otvoren koncertom pod nazivom “Moja prva igra” na kome su učenici kompozicije u klasi Milivoja Pićurića predstavili svoja prva djela na ovu temu.

Na koncertu pod nazivom “Igre za klavirske početnike”, svirali su učenici osnovne muzičke škole od prvog do šetog razreda. Učenici starijih razreda osnovne i učenici srednje muzičke škole nastupili su na koncertu pod nazivom “Igre sa Balkana”. Na koncertu je nastupila pijanistkinja Slađana Babović kao gost festivala.

Učenici srednje muzičke škole učestvovali su takođe na koncertu pod nazivom “Igre savremenog doba”, kojim je i zaključeno ovogodišnje izdanje festivala Forte piano.

Repertoar festivala je bio izuzetno bogat i obuvatio je preko 30 kraćih kompozicija i četiri ciklusa iz pera 34 kompozitora, od klasika XX vijeka do savremenih autora.