2015. – Italijanski koncert

Povodom kraja prvog polugodišta i nastupajućih praznika, učenici Srednje muzičke škole su pripremili Koncert italijanske muzike koji je održan 17.12.2015. godine u 19.30h u koncertnoj sali škole.

Koncert su pripremili učenici koji izučavaju italijanski jezik kao izborni predmet. CIlj koncerta je bio da se pokaže kako je izazov učiti italijanski jezik kroz muziku, ali i da se ukaže na važnost njegovog izučavanja u Muzičkoj školi, budući da se taj jezik smatra jezikom muzike.

Na programu će biti različite kompozicije počev od klasične, operske, preko napolitanske pa sve do aktuelne muzike koja se danas sluša u Italiji.

U pripremi ovog koncerta učestvovale su Branka Petričević, nastavnica italijanskog jezika, Zorana Latković i Ivana Pekić, nastavnice solo pjevanja.