27. 05. 2015. Festival savremenog klavira „Forte piano” 2015. “Francuska muzika s početka XX vijeka”

mladi kralj

 

Ideja za organizovanjem festivala savremene klavirske muzike “Fortepiano”, potekla je iz potrebe da se učenici i nastavnici naše škole, koji su tradicionalno okrenuti proučavanju i izvođenju klasičnog repertoara, upoznaju sa klavirskom muzikom bližoj vremenu u kome žive, njenom estetikom i načinom izvođenja. U formiranju ove ideje bili smo ohrabreni saznanjem o sličnim projektima koji se organizuju u svijetu a odluku o organizovanju takvog događaja kod nas donijeli smo nakon učešća naših učenika na manifestaciji “Vikend savremenog klavira” koju organizuje Konzervatorijum “Frederik Šopen” u Parizu za područje tog grada.

Za temu prvog festivala odabrana je francuska muzika s početka XX vijeka, koja je na razmeđu epoha, iznjedrila nov, originalni muzički stil – impresionizam a kao suprotnost ovom složenom muzičkom jeziku impresionista i tzv. „nova francuska škola” koja se odlikovala jednostavnošću i više oslanjala na klasične i romantične uzore primjenjujući nova harmonska rješenja pod uticajem savremenih žanrova koji su se javili početkom XX vijeka. Ti stilovi u muzici bili su prezentovani izvođenjem muzike Kloda Debisija, tvorca muzičkog impesionizma, i Morisa Ravela, njegovog savremenika, s jedne strane, i Fransis Pulanka i Erik Satija, kao predstavnika nove francuske škole, s druge strane.

Nastavnice klavira, Anka Asanvoić, Lidija Skender, Dragica Perović, Nina Otašević odazvale su se ovoj inicijativi, učestvovale u izboru djela za koncert i pripremile svoje učenike. Tako su na koncertu pod nazivom „Impresionisti i nova francuska škola” izvedene kompozicije Kloda Debisija – „Little sheperd” (Simo Šišević), „Goolivogg`s cakes walk”(Matija Marković), Prelude no. 6 Lavine-excentric, II sv (Andija. Jovović), Prelude No.8 „La fille aux cheveux de lin” (Jovana Jaramaz), zatim Morisa Ravela, Sonatina br. 2 (Miljana Nikić i Đina Perazić) kao najistaknutijih predstvanika impresionizma. Iz grupe kompozitora nove francuske škole izvedene su kompozicije Francisa Pulanka, Valse Tyrolienne i Staccato iz svite „La Vilagoise” za djecu (Ena Begović), Nokturno br. 3 pod nazivom „Les cloches de Malines” (Kenan Kojić), Nokturno br. 7 a zatim i kompozicija Erik Satija “Valse du misterieux baiser dans l’oeil” i “Cancan Grand-Mondain”, iz ciklusa „La belle excentrique” za klavir četvororučno (Ana Pavićević i Ljubica Gavrilović).

U duhu francuske muzike s početka XX vijeka bio je i završni koncert koji su pripremili nastavnici i saradnici naše škole pod nazivom “Klavir u dvoje”. U duu četvororučno nastupili su Nikola Vučković i Davor Novak interpretirajući djelo Morisa Ravela „Moja majka guska” dok su Ana i Ida Muratagić izvele svitu za klavir četvororučno “Šest antičkih epigrafa” Kloda Debisija i Sonatu za klavir četvororučno Francisa Pulanka, čime je tema festivala bila sprovedena do kraja festivala .

Pored koncerata koji su odgovorili osnovnoj temi festivala predstavljeni su takođe odabrani radovi deset učenika kompozicije srednje muzičke škole “Vasa Pavić” iz klase Milivoja Pićurića, koji su otvorili prvo izdanje „Forte piano” festivala. Oni su komponovali muzičku bajku za naratora i klavir, po priči “Mladi Kralj” književnika Oskara Vajlda. Time je ostvarena namjera da se prikaže dio savremenog stvaralaštva najmlađe generacije kojoj na ovom polju tek predstoji dalja afirmacija. Ovaj koncert su realizovali autori kompozicija: Kenan Kojić, Olga Bredikhina, Veljko Vujović, Dragana Bulatović, Jovana Jaramaz, Dimitrije Todorović kao i učenici klavira srednje muzičke škole Miljana Nikolić, Ana Pavićević i Ljubica Gavrilović. Iako kompoziciju uče u okviru izbornog predmeta – Osnovi kompozicije i aranžiranja, učenici kompozicije su iznenadili stručnu javnost svojim savremenim jezikom i stoga dobili nepodijeljenu podršku i odobravanje publike nakon koncerta.

Stručni saradnik festivala je bila Tatjana Prelević, kompozitorka i profesorica kamerne muzike na Muzičkoj Akademiji u Hanoveru
( Njemačka).