08. – 14. 04. 2009. Seminar

U Umjetničkoj školi za muziku i balet „Vasa Pavić“ održan je seminar iz klavira, violine i viole i kamerne muzike koji su vodili gosti profesori Ulrich von Wrochem, (Hamburg, Njemačka), viola  i Tatjana Prelević, (Hanover, Njemačka), klavir.

Na kraju seminara je  održano i predavanje Tatjane Prelević na temu: „Kratak pregled razvoja muzike 20. vijeka sa glavnim nosiocima i  pokretačima novih steremljenja“ – 14. 04. 2009. u 18 sati u Umjetničkoj školi za muziku i balet školi „Vasa Pavić“.

U okviru gostovanja Ulrich von Wrochem i Tatjane Prelević u Crnoj Gori koje je ostvareno posredstvom Njemačke ambasade,  oni su priredili  koncerte u Njemačkoj ambasadi u Podgorici  u četvrtak, 09. 04. 2009. i koncert u velikoj saliKIC-a „Budo Tomović“, u okviru ciklusa „Muzičke premijere“ koji je održan u petak, 10. 04. 2009. u 20 sati.

Na programu ovog koncerta premijerno su  izvedena djela savremenih kompozitora: Mortona Feldmana (“The viola in my life” za violu i klavir); Tatjane Prelević “Und in der massloser mut zu sterben

(“U neizmjernom bijesu da umru“) za violu i klavir, po tekstu Nelly Saxs; Isanga Juna (Duo za violu i klavir); Pola Hindemita (Sonata za violu solo op.25, br 4.) i Dmitri Šostakovića (Sonata za violu i klavir op. 147).