Kalendar klasnih koncerata

PLAN KLASNIH KONCERATA 2019/2020. 

Oktobar 2019:

 • 24 – Solo pjevanje i udaraljke, 17:30h
 • 25 – klasni koncert trzačkog odsjeka, 17:00h
 • 25 – klasni koncert Irene Merdović, 19:00h
 • 28 – klasni koncert gudačkog odsjeka, 18:00h
 • 30 – klasni koncert Maše Kovačević, 19:00h

Novembar 2019:

 • 06 – klasni koncert Mire Brajović, 18:00h
 • 07 – klasni koncert Marine Cuce Franović, 17:30h
 • 07 – klasni koncert Jelene Strunjaš i Lele Pešić, 19:00h
 • 08 – klasni koncert Mile Popović, 17:00h
 • 08 – koncert odsjeka Harmonike , 19:00h
 • 11 – klasni koncert Milene Rajković i Borislava Aleksića, 17:00h
 • 11 – klasni koncert Kristine Hadži Dinić, 18:15h
 • 13 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 13 – klasni koncert Enesa Tahirovića, 18:00h
 • 13 – klasni koncert Miladina Peruničića, 19:30h
 • 14 – klasni koncert Slavena Ljujića, 17:30h
 • 14 – klasni koncert Jasminke Terzić i Dijane Orlandić, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Radoša Malidžana i Nedeljka Pejovića, 17:00h
 • 18 – klasni koncert Svetlane Dobrilović, 17:00h
 • 18 – klasni koncert Milene Vuković, 18:15h
 • 18 – klasni koncert Jovane Novaković, 19:15h
 • 20 – koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 20 – klasni koncert  Ivone Malešić, 17:30h
 • 20 – klasni koncert  Jelene Krivokapić i Milanke Nikčević, 19:00h
 • 21 – klasni koncert Zorane Latković, 17:30h
 • 21 – klasni koncert Maše Tulić, Meše Kerovića i Save Rajkovića, 19:00h
 • 22 – klasni koncert Srđana Bulatovića i Branislava Mašanovića, 17:00h
 • 22 – klasni koncert  Miroslava Ilića i Save Vujačića, 19:00h
 • 25 – klasni koncert  Jova Nikočevića, 17:00h
 • 25 – klasni koncert Nede Tadić, 18:15h
 • 27 – klasni koncert Klavirskog odsjeka – srednje obrazovanje, 15:00h
 • 27 – klasni koncert Milene Nikočević, 17:30h
 • 27 – klasni koncert Klavirskog odsjeka – osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 28 – klasni koncert Ivane Pekić, 17:30h
 • 28 – klasni koncert Borisa Nikčevića i Nadice Ristić Simonović, 19:00h
 • 29 – klasni koncert Bojana Đukovića i Marka Prentića, 17:00h
 • 29 – klasni koncert Tijane Ilić, 19:00h

Decembar 2019:

 • 02 – klasni koncert Ivane Kaluđerović, 17:00h
 • 02 – klasni koncert Mladena Popovića , 18:15h
 • 04 – klasni koncert Maje Mirković, 17:45h
 • 04 – klasni koncert Irme Marković, 19:00h
 • 05 – zajednički interni čas učenika klavirskog odsjeka osnovne škole, klasa nastavnika srednje, 17:00h
 • 05 – klasni koncert Duvačkog odsjeka, 19:00h
 • 06 – klasni koncerti Milice Kankaraš i Majde Redžepagić , 17:00h
 • 06 – klasni koncert Aleksandre Lalović Belević , 19:00h
 • 07 – klasni koncert Dragane Bakrač, 11:00h
 • 09 – klasni koncert Slobodana Jankovića, 17:00h
 • 09 – klasni koncert Marka Simovića , 18:15h
 • 11 – klasni koncert Ane Vujošević, 17:00h
 • 11 – klasni koncert Gorana Jankovića, 18:00h
 • 11 – klasni koncert Ide Muratagić i Milice Milošević , 19:30h
 • 12 – klasni koncert Solo pjevanja i udaraljki, 17:30h
 • 12 – klasni koncert Veselina Bogićevića i Stefana Pavićevića, 19:00h
 • 13 – klasni koncert Petra Dobričanina i Dražena Jokovića, 17:00h
 • 13 – klasni koncert Almira Muratagića i Radmile Joksimović, 19:00h
 • 14 – klasni koncert Nine Vuleković, 09:30h
 • 14 – klasni koncert Biljane Milaković, 11:00h
 • 16 – klasni koncert  Uporedni klavir i TO, 15:00h
 • 16 – klasni koncert Jelene Perović, 17:00h
 • 16 – klasni koncert Maje Antić Kalezić, 18:15h
 • 16 – klasni koncert Ane Perazić, 19:15h
 • 17 – klasni koncert Uporedni klavir i TO, 15:00h
 • 18 – klasni koncert Uporedni klavir i TO, 15:00h
 • 18 – klasni koncerti Tijane Joksimović, 17:30h
 • 18 – klasni koncert klavirskog odsjeka-osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 19 – klasni koncert Milutina Barbula i Milene Kankaraš, 19:00h
 • 20 – klasni koncert Nikole Pejovića i Borjana Radovića, 17:00h
 • 20 – klasni koncert odsjeka harmonika, 19:00h
 • 23 – klasni koncert gudačkog odsjeka, 18:00h
 • 25 – klasni koncert Muzički izvođač klavirista, Uporedni klavir i To, 15:00h
 • 25 – klasni koncert učenika Korepeticije , 17:00h
 • 25 – klasni koncert kamerne muzike , 19:00h
 • 26 – klasni koncert orkestara, 17:00h
 • 26 – klasni koncert odsjeka duvača, 19:00h
 • 27 – klasni koncert trzačkog odsjeka, 17:00h

Februar 2020:

 • 24 – klasni koncert Kristine Hadži Dinić, 17:00h
 • 24 – klasni koncert Milene Rajković i Borislava Aleksića, 18:15h

Mart 2020:

 • 02 – klasni koncert Svetlane Dobrilović, 17:00h
 • 02 – klasni koncert Milene Vuković, 18:15h
 • 02 – klasni koncert Jovane Novaković, 19:15h
 • 04 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 05 – klasni koncert Jelene Strunjaš i Lele Pešić, 19:00h
 • 09 – klasni koncert Mladena Popovića, 17:00h
 • 09 – klasni koncert Marka Simovića, 18:30h
 • 11 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 12 – klasni koncert Jasminke Terzić i Dijane Orlandić, 19:00h
 • 13 – klasni koncert Trzačkog odsjeka, 17:00
 • 16 – klasni koncert Nede Tadić, 17:00h
 • 16 – klasni koncert Jova Nikočevića, 18:15h
 • 18 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 18 – klasni koncert Maše Kovačević, 19:00h
 • 19 – klasni koncert Marine Cuce Franović, 17:30h
 • 19 – klasni koncert Maše Tulić, Meše Kerovića i Save Rajkovića, 19:00h
 • 20 – klasni koncert Mile Popović, 17:00h
 • 20 – klasni koncert učenika Korepeticije, 19:00h
 • 21 – klasni koncert Dragane Bakrač, 11:00h
 • 23 – klasni koncert Ivane Kaluđerović, 17:00h
 • 23 – klasni koncert Slobodana Jankovića, 18.15h
 • 25 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 26 – klasni koncert Borisa Nikčevića i Nadice Ristić Simonović, 19:00h
 • 27 – klasni koncert Radoša Malidžana i Nedeljka Pejovića, 19:00h
 • 27 – zajednički interni čas učenika klavirskog odsjeka osnovne škole, klasa nastavnika srednje, 19:00h
 • 30 – klasni koncert Gudačkog odsjeka, 18:00h

April 2020:

 • 01 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 02 – klasni koncert Duvačkog odsjeka, 19:00h
 • 03 – klasni koncert  Srđana Bulatovića i Branislava Mašanovića, 17:00h
 • 03 – klasni koncert Tijane Ilić, 19:00h
 • 03 – klasni koncert odsjeka Harmonike, 19:45h
 • 06 – klasni koncert  Ane Perazić, 17:00h
 • 06 – klasni koncert Jelene Perović, 18:15h
 • 06 – klasni koncert Maje Antić Kalezić, 19:30h
 • 08 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 08 – klasni koncert Milene Nikočević, 17:30h
 • 08 – klasni koncert Jelene Krivokapić i Milanke Nikčević, 19:00h
 • 09 – klasni koncert  Slavena Ljujića, 17:30h
 • 09 – klasni koncert Veselina Bogićevića i Stefana Pavićevića, 19:00h
 • 10 – klasni koncert Bojana Đukovića i Marka Prentića, 17:00h
 • 10 – klasni koncert Aleksandre Lalović Belević i Irene Merdović, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 15 – klasni koncert  Gorana Jankovića, 17:30h
 • 15 – klasni koncert klavirskog odsjeka – osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Ivane Pekić, 17:30h
 • 16 – klasni koncert Milene Kankaraš i Milutina Barbula, 19:00h
 • 22 – klasni koncert Klavirskog odsjeka- srednje obrazovanje, 15:00h
 • 22 – klasni koncert  Milice Milošević i Ide Muratagić, 17:30h
 • 23 – klasni koncert Solo pjevanja i udaraljki, 17.30h
 • 24 – klasni koncert Milice Kankaraš i Majde Redđepagić, 17:00h
 • 24 – klasni koncert odsjeka Harmonika, 19:00h

Maj 2020:

 • 06 – klasni koncert Mire Brajović, 18:00h
 • 06 – klasni koncert Ane Vujošević, 19:00h
 • 06 – klasni koncert Miladina Peruničića, 20:00h
 • 07 – klasni koncert Zorane Latković, 17:30h
 • 07 – klasni koncert Duvačkog odsjeka, 19:00h
 • 08 – klasni koncert Petra Dobričanina i Dražena Jokovića, 17:00h
 • 08 – klasni koncert Miroslava Ilića, 19:00h
 • 11 – klasni koncert Gudačkog odsjeka, 18:00h
 • 13 – klasni koncert  Tijane Joksimović, 17:30h
 • 13 – klasni koncert klavirskog odsjeka –osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 14 – klasni koncert Solo pjevanja i udaraljki, 17:30h
 • 14 – klasni koncert kamerne muzike, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Nikole Pejovića i Borjana Radovića, 17:00h
 • 15 – klasni koncert Almira Muratagića i Save Vujačića, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Nine Vuleković, 09:30h
 • 16 – klasni koncert Biljane Milaković, 11:00h
 • 27 – klasni koncert orkestara, 17:00h
 • 27 – klasni koncert Enesa Tahirovića, 19:00h
 • 29 – klasni koncert trzačkog odsjeka, 17:00h

Jun 2020:

 • 03 – klasni koncert Ivone Malešić, 18:00h
 • 03 – klasni koncert Irme Marković, 19:45h
 • 05 – klasni koncertr Radmile Joksimović, 19:00h

 

PLAN KLASNIH KONCERATA 2019/2020. – Područne jedinice

PJ Danilovgrad

Decembar 2019:

 • 23 – klasni koncert Marine Đurović, 17:00h
 • 24 – klasni koncert Suzane Vukosavljević, 17:00h
 • 25 – klasni koncert Save Vujačića i Danijele Drašković, 17:00h 
 • 26 – klasni koncert Majde Redžepagić i Rada Amanovića, 17:00h

Maj 2020:

 • 12 – klasni koncert Marine Đurović, 17:00h
 • 13 – klasni koncert Suzane Vukosavljević, 17:00h
 • 14 – klasni koncert Save Vujačića i Danijele Drašković, 17:00h 
 • 15 – klasni koncert Majde Redžepagić i Rada Amanovića, 17:00h

 

PJ Golubovci

Decembar 2019:

 • 23 – klasni koncert Maje Krkotić, 19:00h
 • 24 – klasni koncert Vedrane Rašović Blagojević, Bojana Đukovića i Aleksandre Ljujić, 19:00h
 • 25 – klasni koncert Milene Kankraš i Jelene Strunjaš , 19:00h 

Maj 2020:

 • 13 – klasni koncert Maje Krkotić, 19:00h
 • 14 – klasni koncert Vedrane Rašović Blagojević, Bojana Đukovića i Aleksandre Ljujić, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Milene Kankraš i Jelene Strunjaš , 19:00h 

 

PJ Tuzi

Decembar 2019:

 • 23 – klasni koncert Ande Bushi , 19:00h
 • 24 – klasni koncert Milene Kankaraš, Areas Fanija, Aleksandre Ljujić i Majde Redžepagić, 19:00h
 • 25 – klasni koncert Maje Krkotić i Laurete Jacović, 19:00h 

Maj 2020:

 • 13 – klasni koncert Ande Bushi , 19:00h
 • 14 – klasni koncert Milene Kankaraš, Areas Fanija, Aleksandre Ljujić i Majde Redžepagić, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Maje Krkotić i Laurete Jacović, 19:00h 

 

PJ Tološi

Decembar 2019:

 • 23 – klasni koncert Vedrane Rašović Blagojević, 19:00h

Maj 2020:

 • 13 – klasni koncert Vedrane Rašović Blagojević, 19:00h

 

 

PLAN KLASNIH KONCERATA 2016/2017. 

Oktobar 2016:

 • 24 – klasni koncert Irene Merdović, 16:00h
 • 24 – klasni koncert Radmile Joksimović, 17:00h
 • 26 – klasni koncert Zorane Latković, 17:00h

Novembar 2016:

 • 04 – klasni koncert Nikole Pejovića, 19:00h
 • 05 – klasni koncert Mirjane Vujanović, 11:00h
 • 07 – klasni koncert Save Vujačića i Almira Muratagića, 17:00h
 • 09 – klasni koncert odsjeka klavira srednje obrazovanje, 17:00h
 • 11 – klasni koncerti Marine Cuce Franović, 17:30h
 • 11 – klasni koncert Maje Mirković , 19:30h
 • 12 – klasni koncert Bojane Brajović i Dražena Jokovića, 12:00h
 • 16 – klasni koncert odsjeka klavira-srednje obrazovanje, 17:00h
 • 18 – klasni koncert Mire Brajović, 17:00h
 • 18 – klasni koncert odsjeka klavira-osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 19 – klasni koncert Borjana Radovića, 12:00h
 • 21 – klasni koncert Vilia Ferdinandia, 15:00h
 • 21 – klasni koncert Ane Perazić, 16:00h
 • 23 – klasni koncert Srđana Bulatovića, 19:00h
 • 25 – klasni koncert Ane Muratagić, 17:00h
 • 25 – klasni koncert Ivone Malešić, 18:00h
 • 25 – klasni koncert Milene Nikočević, 19:00h
 • 28 – klasni koncert Radoša Malidžana, 17:00h
 • 30 – klasni koncert Jova Nikočevića, 14:00h
 • 30 – klasni koncert Jelene Perović, 15:00h
 • 30 – klasni koncert Mladena Popovića, 16:00h

Decembar 2016:

 • 02 – klasni koncert Tijane Joksimović, 17:00h
 • 02 – klasni koncert Irme Marković, 18:00h
 • 02 – klasni koncert Jelene Krivokapić, 19:00h
 • 02 – klasni koncert Milanke Nikčević, 20:00h
 • 03 – klasni koncert Dragane Bakrač, 11:00h
 • 05 – klasni koncert Borisa Nikčevića, 16:00h
 • 05 – klasni koncert Mile Popović, 17:00h
 • 07 – klasni koncerti Ivane Kaluđerović, 14:00h
 • 07 – klasni koncert Nede Tadić, 15:00h
 • 07 – klasni koncert Kristine Hadži Dinić, 16:00h
 • 07 – klasni koncert Lele Pešić, 17:00h
 • 07 – klasni koncert Jasminke Terzić, 18:00h
 • 07 – klasni koncert Dijane Lompar, 19:00h
 • 09 – klasni koncert Ivane Pekić, 17:00h
 • 09 – klasni koncert Milice Milošević, 18:00h
 • 09 – klasni koncert Ide Muratagić, 19:00h
 • 10 – klasni koncert Biljane Milaković, 11:00h
 • 12 – klasni koncert Save Vujačića i Almira Muratagića, 16:00h
 • 12 – klasni koncert Marka Prentića, 17:00h
 • 12 – klasni koncert Petra Dobričanina, 18:00h
 • 12 – klasni koncert Veselina Bogićevića, 19:00h
 • 12 – klasni koncert  Stefana Pavićevića, 20:00h
 • 12 – klasni koncert klavira-srednje obrazovanje, 13:00h
 • 13 – klasni koncert klavira-srednje obrazovanje, 13:00h
 • 14 – klasni koncert klavira-srednje obrazovanje, 13:00h
 • 14 – klasni koncert Kristine Hadži Dinić, 14:00h
 • 14 – klasni koncert Marka Simovića, 15:00h
 • 14 – klasni koncerti Ane Dulović i Svetlane Dobrilović, 16:00h
 • 14 – klasni koncert Meše Kerovića, 17:00h
 • 14 – klasni koncert Save Rajkovića, 18:00h
 • 14 – klasni koncert Nadice Ristić, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Miladina Peruničića, 17:00h
 • 16 – klasni koncert odsjeka klavira-osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 19 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 17:00h
 • 21 – klasni koncert Slobodana Jankovića, 14:00h
 • 21 – klasni koncert Vladimira Drobnjaka, 15:00h
 • 21 – klasni koncert Veljka Belevića, 16:00h
 • 21 – klasni koncert odsjeka duvača, 17:00h
 • 23 – klasni koncert muzički saradnik, 16:00h
 • 23 – klasni koncert klavirskog odsjeka-srednje obrazovanje, 17:00h
 • 23 – klasni koncert Gorana Jankovića, 18:00h
 • 23 – klasni koncert Marine Cuce Franović, 19:00h
 • 24 – klasni koncert odsjeka gudača-Tematski koncert “Stari majstori”, 10:00h
 • 26 – klasni koncert odsjeka gitare-osnovno obrazovanje, 12:00h
 • 26 – klasni koncert odsjeka gitare-srenje obrazovajne, 13:00h
 • 26 – klasni koncert Irene Merdović, 16:00h
 • 26 – klasni koncert Miroslava Ilića, 17:00h
 • 26 – klasni koncert Tijane Ilić, 18:00h
 • 28 – klasni koncert odsjeka solo pjevanje, 19:30h

Februar 2017:

 • 22 – klasni koncert klavirskog odsjeka-srednje obrazovanje, 17:00h

Mart 2017:

 • 22 – klasni koncert Vilia Ferdinandia, 15:00h
 • 22 – klasni koncert Ane Perazić, 16:00h
 • 24 – klasni koncert odsjeka duvača, 17:00h
 • 24 – klasni koncert odsjeka duvača, 18:00h
 • 27 – klasni koncert Irene Merdović, 16:00h

April 2017:

 • 03 – klasni koncert Nikole Pejovića, 17:00h
 • 05 – klasni koncert klavirskog odsjeka-srednje obrazovanje, 17:00h
 • 07 – klasni koncert Marine Cuce Franović, 17:30h
 • 07 – klasni koncert odsjeka klavira-osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 08 – klasni koncert Borisa Nikčevića, 11:00h
 • 08 – klasni koncert Lele Pešić, 12:00h
 • 10 – klasni koncert Miroslava Ilića i Tijane Ilić, 16:00h
 • 10 – klasni koncert Save Vujačića i Almira Muratagića, 17:00h
 • 12 – klasni koncert klavirskog odsjeka-srednje obrazovanje, 17:00h
 • 12 – klasni koncert odsjeka solo pjevanje, 19:30h
 • 14 – klasni koncert Meše Kerovića, 17:00h
 • 14 – klasni koncert Save Rajkovića, 18:00h
 • 15 – klasni koncert odsjeka gudača, 10:00h
 • 15 – klasni koncert Bojane Brajović i Dražena Jokovića, 12:00h
 • 17 – klasni koncert Borjana Radovića, 17:00h
 • 17 – klasni koncert Jasminke Terzić, 18:00h
 • 17 – klasni koncert Dijane Lompar, 19:00h
 • 19 – klasni koncert klavirskog odsjeka-srednje obrazovanje, 17:00h
 • 19 – klasni koncert Stefana Pavićevića, 18:00h
 • 21 – klasni koncert Zorane Latković, 17:00h
 • 21 – klasni koncert Nadice Ristić, 19:00h
 • 21 – klasni koncert Veselina Bogićevića, 19:00h
 • 24 – klasni koncert Radmile Joksimović, 17:00h
 • 26 – klasni koncert Jova Nikočevića, 12:00h
 • 26 – klasni koncert Jelene Perović, 13:00h
 • 26 – klasni koncert Mladena Popovića, 14:00h
 • 26 – klasni koncert Nede Tadić, 15:00h
 • 26 – klasni koncert muzički saradnik, 16:00h
 • 26 – klasni koncert klavirskog odsjeka-srednje obrazovanje, 17:00h
 • 28 – klasni koncert Srđana Bulatovića, 18:00h

Maj 2017:

 • 03 – klasni koncert Kristine Hadži Dinić, 14:00h
 • 03 – klasni koncert Marka Simovića, 15:00h
 • 03 – klasni koncert Ane Dulović i Veljka Belevića, 16:00h
 • 03 – klasni koncert Mladena Popovića, 17:00h
 • 08 – klasni koncert odsjeka harmonike, 17:00h
 • 10 – klasni koncert Marine Cuce Franović, 17:00h
 • 12 – klasni koncert Ivane Pekić, 17:30h
 • 12 – klasni koncert odsjeka klavira-osnovno obrazovanje, 19:00h
 • 13 – klasni koncert Radoša Malidžana, 12:00h
 • 15 – klasni koncert Mile Popović, 17:00h
 • 17 – klasni koncert Petra Dobričanina, 17:00h
 • 19 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 19:00h
 • 29 – klasni koncert Marka Prentića, 17:00h

 

PLAN KLASNIH KONCERATA 2015/2016. 

 

Oktobar 2015:

 • 27 – klasni koncert Irene Merdović („Virtuozna harmonika“), 19:30h
 • 29 – klasni koncert Nikole Pejovića, 19:30h
 • 31 – klasni koncert Mirjane Vujanović, 11:00h

Novembar 2015:

 • 04 – klasni koncert Zorane Latković, 17:00h
 • 05 – klasni koncert Bojane Brajović, 19:30h
 • 06 – klasni koncert Mire Brajović, 19:00h
 • 10 – klasni koncert Aleksandre Lalević Belević, 19:30h
 • 12 – klasni koncerti Borjana Radovića, 19:30h
 • 13 – klasni koncert Eve Papović i MešeKerovića , 16:00h
 • 13 – klasni koncert Lele Pešić, 17:00h
 • 13 – klasni koncert Milice Milošević, 18:00h
 • 13 – klasni koncert Ide Muratagić, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Vilia Ferdinandia, 16:00h
 • 17 – klasni koncert odsjeka harmonike (muzički izvođač), 17:00h
 • 18 – klasni koncert odsjeka klavira (muzički izvođač), 17:00h
 • 19 – klasni koncert Srđana Bulatovića, 19:30h
 • 20 – klasni koncert Biljane Milaković, 16:00h
 • 20 – klasni koncert Tijane Joksimović, 17:30h
 • 20 – klasni koncert Jelene Krivokapić i Milanke Nikčević, 19:00h
 • 23 – klasni koncert Ane Perazić , 16:00h
 • 24 – klasni koncert Senke Đurović i Miroslava Ilića, 19:30h
 • 25 – klasni koncert odsjeka klavira (muzički izvođač), 17:00h
 • 26 – klasni koncert Radoša Malidžana, 19:30h
 • 27 – klasni koncert Save Rajkovića, 16:00h
 • 27 – klasni koncert Borisa Nikčevića , 17:00h
 • 27 – klasni koncert odsjeka klavira (osnovno obrazovanje) , 19:00h
 • 28 – klasni koncert Munevere Vučeković, 11:00h
 • 30 – klasni koncert Jova Nikočevića, 14:00h
 • 30 – klasni koncert Jelene Perović, 15:00h
 • 30 – klasni koncert Danijele Drašković, 16:00h
 • 30 – koncert kamerne muzike (KIC), 19:00h

Decembar 2015:

 • 02 – klasni koncert Nadice Ristić, 17:00h
 • 03 – klasni koncert Mile Popović, 19:30h
 • 04 – klasni koncert Dijane Lompar, 16:00h
 • 04 – klasni koncert Nine Perović, 17:00h
 • 04 – klasni koncert Ane Muratagić, 18:15h
 • 04 – klasni koncert Ivone Marković, 19:15h
 • 05 – klasni koncert Dragane Bakrač, 11:00h
 • 07 – klasni koncerti Nede Tadić, 15:00h
 • 07 – klasni koncert Kristine Hadži Dinić, 16:00h
 • 08 – klasni koncert Ivane Pekić, 19:30h
 • 10 – klasni koncert Marka Prentića i Petra Dobričanina, 19:30h
 • 11 – klasni koncert Veselina Bogićevića, 17:00h
 • 11 – klasni koncert Irme Marković, 18:00h
 • 11 – klasni koncert Maje Mirković, 19:15h
 • 14 – klasni koncert Marka Simovića, 15:00h
 • 14 – klasni koncert Jovane Timotijević, 16:00h
 • 15 – klasni koncert Radmile Đikanović, 19:30h
 • 16 – klasni koncert Zorane Latković, 17:00h
 • 17 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 19:30h
 • 17 – klasni koncert Stefana Pavićevića, 16:30h
 • 18 – klasni koncert Miladina Peruničića, 17:30h
 • 18 – klasni koncert  klavirskog odsjeka (osnovno obrazovanje), 19:15h
 • 21 – klasni koncert Slobodana Jankovića, 14:00h
 • 21 – klasni koncert Mladena Popovića, 15:00h
 • 21 – klasni koncert Veljka Belevića, 16:00h
 • 22 – klasni koncert Omera Đurđevića, 19:30h
 • 23 – klasni koncert odsjeka klavira (muzički izvođač), 17:00h
 • 24 – klasni koncerti Irene Merdović (“Harmonika avangarda”), 19:30h
 • 25 – klasni koncert Jasminke Terzić, 17:00h
 • 25 – klasni koncert klavirskog odsjeka (osnovno obrazovanje „Novogodišnji koncert za najmlađe“), 19:00h
 • 26 – klasni koncert gudačkog odsjeka, 10:00h
 • 26 – klasni koncert gitarskog odsjeka, 12:00h

Februar 2016:

 • 23 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h

Mart 2016:

 • 16 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h
 • 23 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h
 • 29 – klasni koncert Irene Merdović, 19:30h
 • 30 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h
 • 31 – klasni koncert Zorane Latković, 19:30h

April 2016:

 • 01 – klasni koncert Lele Pešić, 17:00h
 • 01 – klasni koncert Jasminke Terzić, 18:00h
 • 05 – klasni koncert Aleksandre Lalović Belević, 19:30h
 • 07 – klasni koncert Nikole Pejovića, 19:30h
 • 08 – klasni koncert Save Rajkovića, 16:00h
 • 08 – klasni koncert Borisa Nikčevića, 17:00h
 • 08 – klasni koncert Nadice Ristić i Dijane Lompar, 18:00h
 • 12 – klasni koncert Senke Đurović i Miroslava Ilića, 19:30h
 • 13 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h
 • 14 – klasni koncert Bojane Brajović, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Eve Popović i Meše Kerovića, 16:00h
 • 15 – klasni koncert Veselina Bogićevića, 17:00h
 • 15 – klasni koncert Stefana Pavićevića, 18:00h
 • 18 – klasni koncert gudačkog odsjeka, 16:00h
 • 19 – klasni koncert Radmile Đikanović, 19:30h
 • 20 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h
 • 21 – klasni koncert Borjana Radovića, 19:30h
 • 22 – klasni koncert kamerne muzike, 19:00h
 • 26 – klasni koncert Omera Đurđevića, 19:30h
 • 27 – klasni koncert klavirskog odsjeka (muzički izvođač), 17:00h
 • 28 – klasni koncert Srđana Bulatovića, 19:30h
 • 29 – klasni koncert kamerne muzike, 19:00h

Maj 2016:

 • 05 – klasni koncert Radoša Malidžana, 19:30h
 • 10 – klasni koncert Irene Merdović, 19:30h
 • 11 – klasni koncert Zorane Latković, 17:00h
 • 12 – klasni koncert Mile Popović, 19:30h
 • 17 – klasni koncert odsjeka harmonike, 19:30h
 • 19 – klasni koncert Marka Prentića i Petra Dobričanina, 19:30h
 • 20 – klasni koncert Ivane Pekić, 19:00h
 • 26 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 19:30h
 • 28 – klasni koncert gitarskog odsjeka, 12:00
 • – Festival klavira XX i XXI vijeka (Tema: Nacionalne škole XX vijeka)

Arhiva:

Novembar 2013:

 • 02 – klasni koncert Mirjane Vujanović, 11:00h
 • 02 – klasni koncert Munevere Vučelović, 12:00h
 • 08 – koncert odsjeka solo pjevanja, 18:00h
 • 14 – klasni koncert Petra Dobričanina i Bojane Brajović, 19:30h
 • 15 – klasni koncert Jasminke Terzić, 16:00h
 • 15 – klasni koncert Borisa Nikčevića i Lele Pešić, 17:00h
 • 19 – klasni koncert Senke Đurović, 19:30h
 • 21 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 19:30h
 • 22 – klasni koncert Senke Đurović, 16:00h
 • 22 – koncert gudačkog odsjeka, 18:00h
 • 22 – koncert odsjeka klavira, 19:00h
 • 26 – klasni koncert Aleksandre Belević, 19:30h
 • 27 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 17:00h
 • 28 – klasni koncert Nikole Pejovića, 19:30h
 • 29 – koncert gudačkog odsjeka, 16:30h
 • 29 – klasni koncert Biljane Milaković, 18:00h
 • 29 – klasni koncert Mire Brajović, 19:30h

Decembar 2013:

 • 03 – koncert odsjeka harmonike, 19:30h
 • 05 – klasni koncert Mile Popović, 19:30h
 • 06 – klasni koncert Ane Muratagić, 17:00h
 • 06 – klasni koncert Ivone Marković, 18:00h
 • 06 – klasni koncert Maje Mirković, 19:30h
 • 07 – klasni koncert Dragane Bakrač, 11:00h
 • 09 – koncert klase saradnika, 13:00h
 • 10 – koncert klase saradnika, 13:00h
 • 11 – koncert klase saradnika, 13:00h
 • 12 – klasni koncert Radoša Malidžana, 19:30h
 • 13 – klasni koncert Miladina Peruničića, 17:00h
 • 13 – koncert gudačkog orkestra, 18:00h
 • 13 – koncert odsjeka klavira, 19:00h
 • 14 – klasni koncert Vesne Đokić, 11:00h
 • 17 – klasni koncert Radmile Joksimović, 19:30h
 • 18 – koncert odsjeka klavira, 16:00h
 • 18 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 17:00h
 • 19 – klasni koncert Borjana Radovića, 19:30h
 • 20 – koncert odsjeka solo pjevanja, 16:00h
 • 20 – klasni koncert Milene Kaluđerović i Milanke Nikčević, 17:30h
 • 20 – klasni koncert Ide Muratagić i Milice Milošević, 19:00h
 • 21 – klasni koncert Tamare Jašović, 10:00h
 • 21 – klasni koncert Laide Lekić i Nine Vuleković, 11:30h
 • 25 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 17:00h
 • 26 – klasni koncert Marka Prentića i Srđana Bulatovića, 19:30h

Februar 2014:

 • 26 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 17:00h

Mart 2014:

 • 12 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 17:00h

April 2014:

 • 04 – koncert odsjeka klavira, 19:00h
 • 09 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 16:00h
 • 09 – koncert odsjeka klavira, klase saradnika, 17:00h
 • 16 – koncert odsjeka klavira, muzički izvođač-klavirista, 16:00h
 • 27 – koncert gudačkog orkestra, 18:00h
 • 29 – koncert odsjeka harmonike, 19:30h

Maj 2014:

 • 16 – koncert odsjeka, 19:00h

PLAN KLASNIH KONCERATA 2012/2013. 

Oktobar 2012:

 • 26 – klasni koncert Zorane Latković i Ivane Pekić, 19:00h

Novembar 2012:

 • 03 – klasni koncert Mirjane Vujanović, 11:00h
 • 08 – klasni koncert Srđana Bulatovića, 19:00h
 • 13 – klasni koncert Radmile Joksimović, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Borisa Nikčevića i Lele Pešić, 16:00h
 • 16 – klasni koncert Jasminke Terzić, 17:00h
 • 16 – klasni koncert Veselina Bogićevića i Meše Kerovića, 18:00h
 • 16 – klasni koncert Vladice Vasića, 19:00h
 • 19 – koncert klavirskog odsjeka, osnovno obrazovanje, 19:30h
 • 20 – klasni koncet Jelene Jovićević, 16:00h
 • 20 – klasni koncert Aleksandre Belević-Lalević, 17:00h
 • 20 – klasni koncert Senke Đurović, 19:00h
 • 20 – klasni koncert Omera Đurđević,
 • 22 – klasni koncert Radoša Malidžana, 19:00h
 • 23 – koncert gudačkog odsjeka, 16:00h
 • 23 – koncert gudačkog odsjeka, 17:00h
 • 26 – klasni koncert Mire Brajović, 17:00h
 • 26 – klasni koncert Milanke Nikčević, Jelene Krivokapić i Tijane Joksimović, 19:30h
 • 27 – koncert odsjeka harmonike, 19:00h
 • 29 – klasni koncert Bojane Brajović, 19:00h
 • 30 – koncert gudačkog odsjeka, 16:00h
 • 30 – koncert gudačkog odsjeka, 17:00h

Decembar 2012:

 • 01 – klasni koncert Munevere Vučeković
 • 03 – klasni koncert Lidije Skender, Dragana Jankovića i Vjere Nikolić, 15:00h
 • 03 – klasni koncert Milice Milošević i Ide Muratagić, 17:00h
 • 04 – klasni koncert Koviljke Kovačević i Marije  Mihailović, 15:00h
 • 05 – klasni koncert Anke Asanović, Dijane Damjanović, Nine Perović, Ide  Muratagić, Ivone Marković i Milene Kaluđerović, 15h
 • 06 – klasni koncert Nine Otašević, 15:00h
 • 06 – klasni koncert Borjana Radovića, 19:00h
 • 07 – koncert gudačkog odsjeka, 16:00h
 • 07 – koncert gudačkog odsjeka, 17:00h
 • 08 – klasni koncert Dragane Bakrač, 11:00h
 • 10 – klasni koncert Ane Muratagić, 16:00h
 • 10 – klasni koncert Ivone Marković, 17:00h
 • 10 – klasni koncert Maje Mirković, 19:30h
 • 11 – klasni koncert Zorane Latković i Ivana Pekić, 19:00h
 • 12 – koncert klase saradnika, klavir, muzički obrazovni program, 16:00h
 • 12 – klasni koncert klavirskog odsjeka, srednja škola, 17:00h
 • 13 – klasni koncert Mile Popović, 19:00h
 • 15 – klasni koncert Laide Lekić, 11:00h
 • 17 – klasni koncert Nine Perović i Miladina Peruničića, 17:00h
 • 17 – koncert klavirskog odsjeka, osnovno obrazovanje, 19:30h
 • 20 – klasni koncert Nikole Pejovića, 19:00h
 • 22 – klasni koncert Milene Kaluđerović, 11:00h
 • 27 – klasni koncert Marka Prentića i Milene Vračarić, 19:00h

Februar 2013:

 • 27 – koncert klavirskog odsjeka, srednja škola, 16:00h

Mart 2013:

 • 09 – klasni koncert Borisa Nikčevića, 16:00h
 • 18 – koncert klavirskog odsjeka, osnovno obrazovanje, 19:30h
 • 19 – klasni koncert Zorane Latković i Ivane Pekić, 19:00h
 • 27 – koncert klavirskog odsjeka, srednja škola, 16:00h

April 2013:

 • 03 – koncert klavirskog odsjeka, srednja škola, 16:00h
 • 03 – koncert klase saradnika, klavir, muzički obrazovni program, 16:00h
 • 04 – klasni koncert Nedeljka Pejovića, 19:00h
 • 11 – klasni koncert Radoša Malidžana, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Zorane Latković i Ivane Pekić,19:00h
 • 17 – koncert klavirskog odsjeka, srednja škola, 16:00h
 • 18 – klasni koncert Bojane Brajović, 19:00h
 • 24 – koncert klavirskog odsjeka, srednja škola, 16:00h
 • 25 – klasni koncert Srđana Bulatovića, 19:00h

Maj 2013:

 • 09 – klasni koncert Borjana Radovića, 19:00h
 • 11 – klasni koncert Borisa Nikčevića, 16:00h
 • 13 – koncert klavirskog odsjeka, osnovno obrazovanje, 19:30h
 • 14 – klasni koncert Zorane Latković i Ivane Pekić, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Marka Prentića i Milene Vračarić, 19:00h
 • 23 – klasni koncert Nikole Pejovića, 19:00h
 • 30 – klasni koncert Mile Popović, 19:00h

PLAN KLASNIH KONCERATA 2010/2011. 

Oktobar 2010:

 • 30 -klasni koncert Mirjana Vujanović, 11:00h

Novembar 2010:

 • 15 – klasni koncert Tijana Vujačić, 11:00h
 • 15 – klasni koncert Marina Cuca, 19:00h
 • 16 – klasni koncert Lidija Skender, Dragica Perović, Anka Asanović, 19:00h
 • 17 – klasni koncert Ivona Marković, 15:00h
 • 17 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač, 16:00h
 • 17 – klasni koncert Srđan Bulatović i Bojana Brajović, 19:30h
 • 18 – koncert klavirskog odsjeka osnovno obrazovanje, 19:30h
 • 19 – klasni koncert Senka Đurović i Jelica Vujović, 17:30h
 • 19 – klasni koncert Mira Brajović, 19:30h
 • 20 – klasni koncert Dragana Bakrač, 11:00h
 • 22 – klasni koncert Veselin Bogićević, 15:00h
 • 22 – klasni koncert Boris Nikčević, 16:00h
 • 22 – klasni koncert Jasminka Terzić, 18:30h
 • 22 – klasni koncert Vladica Vasić i Meša Kerović, 19:30h
 • 23 – klasni koncert Vili Ferdinandi i Ana Perazić, 19:00h
 • 24 – klasni koncert Jelena Jovićević i Omer Đurđević i Radmila Joksimović, 16:00h
 • 25 – klasni koncert Mladen Popović i Veljko Belević, 19:00h
 • 26 – klasni koncert Slobodan Janković, Kristina Hadžidinić i Jovo Nikočević, 16:00h
 • 26 – koncert odsjeka harmonike, 19:30h
 • 27 – klasni koncert Munevera Vučeković, 11:00h
 • 29 – klasni koncert Milica Milošević, 19:30h

Decembar 2010:

 • 01 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač, 16:00h
 • 01 – koncert klavira, obrazovni program – muzički saradnik, 16:00h
 • 01 – klasni koncert Nedeljko Pejović, 19:00h
 • 02 – koncert klavirskog odsjeka osnovno obrazovanje – 19:30h
 • 06 – klavir- muzički saradnik i uporedni klavir-muzički izvođač – 14:30h
 • 07 – klavir- muzički saradnik i uporedni klavir-muzički izvođač – 14:30h
 • 08 – klavir- muzički saradnik i uporedni klavir-muzički izvođač – 14:30h
 • 08 – Nikola Pejović i Radoš Malidžan – 19:30h
 • 09 – klavir- muzički saradnik i uporedni klavir-muzički izvođač – 14:30h
 • 09 – Maja Mirković – 19:30h
 • 10 – klavir- muzički saradnik i uporedni klavir-muzički izvođač – 14:30h
 • 15 – kamerni sastavi – 16h
 • 16 – Irma Marković – 15h
 • 16 – kamerni sastavi – 16h
 • 16 – Ana Muratagić – 19h
 • 17 – Miladin Peruničić – 11h
 • 18 – Bojana Đukanović, Ida Muratagić, Laida Lekić – 11h
 • 02 – Milorad Ružić i Borjan Radović – 19:30h
 • 25 – Biljana Milaković – 11h

Mart 2011

 • 23 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač – 16h
 • 23 – koncertklavira, obrazovni program- muzički saradnik – 16h

April 2011

 • 06 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač – 16h
 • 13 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač – 16h
 • 20 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač – 18h
 • 22 – koncert odsjeka harmonike – 19:30h

Maj 2011

 • 11 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač – 16h
 • 18 – koncert odsjeka klavira, srednje obrazovanje, muzički izvođač – 16h