Prijave za upis u Osnovnu muzičku školu

Prijave za upis u Osnovnu muzičku školu se podnose Elektronskim putem, klikom na link uprilogu, pristupate Uputstvu za popunjavanje iste. 

Aplikacija za Upis će biti dostupna od 25. maja do 3. juna tekuće godine, nakon čega više nije moguce vršiti prijavu kandidata za upis.

Takođe, u prilogu se nalazi i pjesmica “Pekarčić” koju predlažemo za izvođenje na prijemnom ispitu.

Naravno, sloboda izbora je na kandidatima.

Dobrodošli!