Posjeta učenika OŠ ,,Radojica Perović”

U srijedu, 08. maja, našu školu posjetili su učenici OŠ ,,Radojice Perović”. Učenici dramske sekcije, zajedno sa nastavnicom Lidijom Mugošom, imali su priliku da prisustvuju časovima grupne i individualne nastave u osnovnoj muzičkoj školi, razgovaraju sa našim nastavnicima i učenicima, koji su ih upoznali sa muzičkim instrumentima i predmetima koji se izučavaju u osnovnoj muzičkoj školi. Na kraju posjete,  učenike je ugostila direktorica Zoja Đurović, koja ih pozdravila i pozvala da budu naši stalni gosti.

Posjeta je održana u sklopu edukativnih radionica za vannastavne aktivnosti, a u okviru projekta ,,Mi smo budućnost Crne Gore”, koji sprovodi NVO ,,Ekvivalent”.