Porodica i reproduktivno zdravlje

Pored mnogih muzičkih aktivnosti koje Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” organizuje svojim učenicima, 17.  aprila Škola je organizovala predavanje na temu “Porodica i reproduktivno zdravlje”  za učenike srednje škole.

U cilju bolje informisanosti učenika o ovoj životno važnoj temi, predavanje je organizovano u saradnji sa Institutom za javnom zdravlje, a održala ga je dr. Sabina Ćatić.