Pored uspješne online realizacije individualne nastave, posnosni smo na podjednako uspješnu online realizaciju grupne nastave

Dijelimo sa vama domaći zadatak u vidu prezentacije tokom časa Istorije muzike sa poznavanjem muzičke literature I, koji se odvijao putem Zoom aplikacije.

Učenica Emina Višnjić pripremila je prezentaciju na temu ”Misa i madrigal”.
Emina pohađa I razred srednje muzičke škole, obrazovni program Muzički izvođač-violinista, a njena nastavnica Istorije muzike sa poznavanjem muzičke literature I je draga Jelena Mihaljević.