Poštovani roditelji učenika osnovne muzičke i baletske škole,

Molimo vas da sjutra, u četvrtak, i petak kontaktirate nastavnike Solfeđa/Muzičke početnice i preuzmete raspored za ove predmete za školsku 2020/21. godinu.

Učenici 1. razreda devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja pohađaju predmet koji se zove Muzička početnica. Učenici ostalih razreda muzičke škole pohađaju predmet koji se zove Solfeđo.

Molimo vas da sjutra, u četvrtak, i petak kontaktirate odjeljenjske starješine baletske škole i preuzmete raspored za predmete za školsku 2020/21. godinu u zavisnosti od razreda.

Molimo vas da sjutra, u četvrtak, i petak kontaktirate nastavnike Grupnog muziciranja i preuzmete rasporede za predmete Horsko pjevanje/Orkestar za školsku 2020/21. godinu.

Horsko pjevanje pohađaju učenici od 4. do 6. razreda osnovnog devetogodisnjeg muzičkog obrazovanja (svi odsjeci, osim odsjeka Harmonika), učenici od 7. do 9. razreda (odsjeci: Klavir, Gitara, Harfa) i učenici 2. i 3. razreda trogodišnjeg muzičkog obrazovanja. Nastavnik Horskog pjevanja je Saša Barjaktarović, a njegova mail adresa je sasa.barjaktarovic@vasapavic.me.

Gudački orkestar pohađaju učenici od 7. do 9. razreda (odsjeci Violina i Violončelo). Nastavnik Gudačkog orkestra je Irena Vuković, a njena mail adresa je irena.vukovic@vasapavic.me.

Duvački orkestar pohađaju učenici od 7. do 9. razreda (odsjeci Flauta, Klarinet, Saksofon, Truba, Trombon, Oboa, Horna). Nastavnik Duvačkog orkestra je Meša Kerović, a njegova mail adresa je mesa.kerovic@vasapavic.me.

Orkestar harmonika pohađaju učenici od 4. do 9. razreda (odsjek Harmonika). Nastavnik Orkestra harmonika od 4. do 6. razreda je Almir Muratagić, a njegova mail adresa je almir.muratagic@vasapavic.me. Nastavnik Orkestra harmonika od 7. do 9. razreda je Irena Merdović, a njena mail adresa je irena.merdovic@vasapavic.me.