Centar za stručno obrazovanje je 11.05.2022.god., organizovao I Državno takmičenje učenika srednjih škola iz oblasti muzičke umjetnosti.

Škola domaćin takmičenja je bila Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Dara Čokorilo“ Nikšić.Takmičenje se održavalo u prostorijama škole domaćina, sali KUDA Zahumlje i Gradskoj kući u Nikšiću.
 
Na svečanom otvaranju, prisutne je pozdravila Sanja Radulović, direktorka JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Dara Čokorilo“, koja se zahvalila Centru za stručno obrazovanje kao organizatoru takmičenja i sponzorima koji su podržali takmičenje učenika srednjih muzičkih škola iz Crne Gore.
 
Takmičenje je otvorio Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje, koji je ukazao na značaj organizovanja I Državnog takmičenja učenika svih srednjih muzičkih škola i poželeo uspjeh svim takmičarima.
 
Na takmičenju je učestvovalo 78 učenika iz pet muzičkih škola iz Crne Gore, a takmičenje je  održano u 11 disciplina i dvije kategorije. Prvu kategoriju čine učenici prvog i drugog razreda a drugu kategoriju učenici trećeg i četvrtog razreda.
 
Takmičenje je održano u sljedećim disciplinama: 
 
 • Solfeđo (prva i druga kategorija)
 • Violina (prva i druga kategorija)
 • Viola (prva kategorija)
 • Violončelo (prva i druga kategorija)
 • Kontrabas (prva kategorija)
 • Gitara (prva i druga kategorija)
 • Harmonika (prva i druga kategorija)
 • Kamerni duo – originalne kompozicije (prva i druga kategorija)
 • Kamerni duo – originalne i transkribovane kompozicije (prva i druga kategorija)
 • Vokalni duo/Vokalno-instrumentalni duo (prva i druga kategorija)
 • Hor.

Nagrađeni učenici:

Gitara, I kategorija

Martin Jovović – Prvo mjesto, klasa: prof. Petar Dobričanin
Nađa Grdinić – Drugo mjesto, klasa: prof. Dražen Joković
 

Gitara, II kategorija

 
Nikolina Dobrašinović – Treće mjesto, klasa: prof. Bojana Brajović
 

Harmonika, I kategorija

 
Lazar Janjušević – Prvo mjesto, klasa: prof. Miroslav Ilić
Petar Balaban – Drugo mjesto, klasa: prof. Miroslav Ilić
Andrija Stojanović, Drugo mjesto, klasa: Irena Merdović
Nemanja Vukčević, Treće mjesto, klasa: Irena Merdović
 

Harmonika, II kategorija

 
Vladimir Adžić – Prvo mjesto, klasa: prof. Miroslav Ilić
Damir Vreva – Prvo mjesto, klasa: prof. Irena Merdović
Viktor Cimert, Drugo mjesto, klasa: Sava Vujačić
 

Kamerni duo – originalne i transkribovane kompozicije, I kategorija

 
Petar Balaban i Lazar Janjušević (duo harmonika) – Prvo mjesto, klasa: prof. Miroslav Ilić
David Golubović (kontrabas) i Milica Rabrenović (klavir) – Treće mjesto, klasa: prof. Petar Obradović
 

Kamerni duo – originalne i transkribovane kompozicije, II kategorija

 
Miloš Seković (truba) i Anđela Ćuković (klavir) – Drugo mjesto, klasa: prof. Sava Rajković
 

Kamerni duo – originalne kompozicije, I kategorija

 
Mateo Nicaj (violina) i Natalija Korać (klavir) – Drugo mjesto, klasa: prof. Petar Obradović
 

Kamerni duo – originalne kompozicije, II kategorija

 
Sofija Marković (violina) i Dušanka Jaramaz (klavir) – Drugo mjesto, klasa: prof. Petar Obradović
 

Kontrabas, I kategorija

 
David Golubović – Prvo mjesto, klasa: prof. Aleksandra Trifunović
 

Viola, I kategorija

 
Lana Janković – Drugo mjesto, klasa: prof. Jovo Nikočević
 

Violina, II kategorija

 
Emina Višnjić – Drugo mjesto, klasa: prof. Marko Simović
 

Violončelo, I kategorija

 
Milica Dragojević – Drugo mjesto, klasa: prof. Mladen Popović
 
Ponosni na rad i uspjeh naših učenika i profesora, koristimo priliku da im čestitamo! 
 
 1. Slika Kamerni duo Mateo Nicaj – violina,
  Natalija Korać – klavir, klasa prof. Petar Obradović 
 2. Slika Kamerni duo Lazar Janjušević i Petar Balaban, klasa profesor Miroslav Ilić 
 3. Slika Kamerni duo Miloš Seković – truba, 
  Anđela Ćuković – klavir, klasa profesor Sava Rajković 
 4. Slika David Golubović – kontrabas,
  Milica Rabrenović – klavir, klasa profesor Petar Obradović
 5. Slika Lazar Janjušević
  Petar Balaban – kategorija harmonika solo i kamerni duo