Objašenjenje ritmičkih vrijednosti pripremila je nastavnica Solfeđa Daliborka Koprivica za učenike I razreda sa odsjeka Udaraljke