Obavještenje

Predaja dokumenata za polaganje prijemnog ispita srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja vršiće se 11- 15. juna u periodu od 08:30- 14:00 kod sekretara škole. 

Prijemni ispit će se održati 19. juna. 

Satnica prijemnog ispita će naknadno biti definisana.