Obavještenje za upis

Upis novih učenika održaće se od 18. do 24. juna.

Za upis je potrebno samo popuniti prijavu, koja se nalazi na portirnici škole i istu predati pomoćnicima direktora.