U susret prijemnim ispitima za upis u prvi razred osnovnog muzičkog i baletskog obrazovanja, obavještavamo vas o trajanju obrazovanja i uslovima upisa. O načinu prijavljivanja i datumima održavanja prijemnih ispita, blagovremeno ćemo vas obavijestiti.

Osnovno muzičko obrazovanje

Osnovno muzičko obrazovanje traje devet, šest ili tri godine u zavisnosti od insturmenta za koji se dijete prijavi.

Osnovno muzičko obrazovanje u trajanju od devet godina obuhvata nastavu iz instrumenata: klavir, harmonika, gitara, harfa, violina, violončelo, flauta, oboa, klarinet, saksofon, horna, trombon i truba.

U prvi prazred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja mogu se upisati djeca sa navršenih 6 godina.

Djeca koja se prvi put prijavljuju za upis u školu sa navšenih 7 i 8 godina, imaju mogućnost da se upišu direktno u drugi razred bez pohađanja prethodnog. Škola ih raspoređuje na instrumente po njinovom afinitetu i prema raspoloživosti slobodnih mjesta.

Osnovno muzičko obrazopvanje u trajanju od šest godina obuhvata nastavu iz instrumenata: fagot, mandolina, tambura i udaraljke. Djeca koja odaberu neki od navedenih instrumenata mogu se upisati u prvi razred šestogodišnjeg muzičkog obrazovanja sa navršenih 9 godina.

Osnovno muzičko obrazovanje u trajanju od tri godine obuhvata nastavu iz instrumenata: viola, kontrabas i solo pjevanje. Djeca koja se odaberu neki od navedenih instrumenata ili solo pjevanje mogu se upisati prvi razred trogodišnjeg muzičkog obrazovanja sa navršenih 12 godina.

Za upsi u prvi razred osnovnog muzičkog obrazovanja, odnosno drugi razred direktno, škola organizuje prijemni ispit za provjeru muzičkih i motoričkih sposobnosti.

Osnovno baletsko obrazovanje

U prvi razred osnovnog baletskog obrazovanja mogu se upisati djeca sa navršenih 9 godina. Za upis u prvi razred Osnovnog baletskog obrazovanja škola organizuje prijemni ispit za provjeru fizičkih, motoričkih i muzičkih sposobnosti.

Osnovno muzičko i baletsko obrazovanje je paralelno s opštim obrazovanjem.

Opširnije o obrazovnim programima na linku Programi.