Obavještenje o upisu u J.U. UŠMB “Vasa Pavić”

Obavještavamo vas da će se upis u J.U. UŠMB “Vasa Pavić”, za školsku 2022/23. godinu vršiti od 25. maja do 3.juna putem online prijave na sajtu www.upisi.edu.me ili u školi radnim ranima od 9h do 12 h.

 

PRVI RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA upisuje dijete koje u 2022. godini navršava 6 godina života, odnosno kreće u I razred osnovne škole.

Obavezan nastavni predmet je Muzička početnica sa 2 časa nedjeljno. U toku II polugodišta školske godine, vršiće se prezentacija instrumenata nakon koje će učenici izabrati neki od

ponuđenih instrumenata u skladu sa mogućnostima škole.

 

DIREKTNO U DRUGI RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA upisuju djeca koja su navršila 7 ili 8 godina života i mogu odabrati jedan od sljedećih instrumenata u skladu sa mogućnostima škole:

KLAVIR, HARMONIKA, GITARA, VIOLINA, VIOLONČELO, FLAUTA, KLARINET, SAKSOFON, OBOA, HORNA, TRUBA, TROMBON, HARFA.

Obavezni predmeti: Solfeđo sa teorijom muzike i instrument sa po 2 časa nedjeljno, a od IV razreda učenici dobijaju i treći nastavni predmet.

 

PRVI RAZRED ŠESTOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA (BALET, UDARALJKE, TAMBURA) u skladu sa mogućnostima škole upisuju djeca sa 9 godina života.

Obavezni predmeti su: Solfeđo sa teorijom muzike i instrument sa po 2 časa nedjeljno, a od IV razreda učenici dobijaju i treći nastavni predmet.

 

PRVI RAZRED TROGODIŠNJEG OBRAZOVANJA (SOLO PJEVANJE, VIOLA, KONTARABAS) (u skladu sa mogućnostima škole) upisuju djeca sa 12 godina života.

Obavezni predmeti – odsjek Solo pjevanje: Solfeđo sa teorijom muzike i Solo pjevanje sa po 2 časa nedjeljno i Uporedni klavir sa 1 časom nedjeljno, a od II razreda učenici dobijaju i četvrti nastavni predmet.

Obavezni predmeti – odsjek viola i kontrabas: Solfeđo sa teorijom muzike i instrument sa po 2 časa nedjeljno, a od II razreda učenici dobijaju i treći nastavni predmet.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 020/231-854

Informacije o upisu biće dostupne na sajtu škole www.vasapavic.me kao i na FB stranici škole                 

ZA UPIS JE POTREBNO:                            

Matični broj učenika,

Izvod iz knjige rođenih za strance

Prijava koja se popunjava elektronski na sajtu www.upisi.edu.me ili u školi

PROVJERA SLUHA I RITMA DJETETA, U ŠKOLI U ZAKAZANOM TERMINU (Provjera će se vršiti i u područnim jedinicama škole)