Obavještenje o prijemnom ispitu za upis u pripremni razred na odsjeku za balet

Obavještavamo zainteresovane da će se prijavljivanje djece za upis u pripremni razred na odsjeku za balet vršiti od 01. do 15. juna.

Za upis u pripremni razred na odsjeku za balet mogu se prijaviti djeca od devet godina (rođeni 2007).

Provjera muzikalnosti i psihofizičke sposobnosti će se izvršiti 20-22. juna od 17:00-20:00.

Rang lista primljenih kandidata biće objavljena na sajtu i na oglasnoj tabli škole 25. juna. u 12 sati.

Možete se prijaviti za upis popunjavanjem sledeće forme:

Prezime i ime

Državljanstvo

Dan, mjesec i godina rođenja

Matični broj

Mjesto rođenja, grad/država

Ime oca

Ime majke

Osnovna škola koju učenik pohađa

Vrsta obrazovanja za koje se učenik prijavljuje (muzičko ili baletsko)

Adresa i mjesto stanovanja

Broj telefona roditelja/staratelja

Vaš email