Obavještenje o prijemnim ispitima


Prijemni ispit za upis u osnovnu muzičku i baletsku školu obaviće se od 20. 06.do 24. 06. 2011. u vremenu od 17-19 sati.

Prijavljivanje djece za upis u početni razred osnovne muzičke i baletske škole biće od 6.06. do 13.06.2011. u vremenu od  10 do 12 sati  kod sekretara škole (I sprat).

Pripremni časovi za djecu koja se prijavljuju za osnovnu muzičku školu biće održani u utorak, 14.06.  i četvrtak, 16. 06. 2011. sa početkom u 18 sati.

Napomena: U prvi razred osnovne muzičke škole po reformisanom programu devetogodišnje osnovne muzičke škole mogu se prijaviti djeca rođena 2005.godine.

U pripremni razred osnovne muzičke škole po starom programu mogu se prijaviti djeca rođena 2003. i 2004. godine.

U prvi razred osnovne baletske škole po reformisanom programu mogu se prijaviti djeca rođena 2003. godine.

U pripremni razred osnovne baletske škole po nereformisanom programu mogu se prijaviti djeca rođena 2002. godine.

Prijemni ispiti za srednju muzičku i srednju baletsku školu biće održani u ponedjeljak, 20. 06. 2011. sa početkom u 10 sati.

Prijave na Konkurs za upis u srednju muzičku i srednju baletsku školu podnose se od 13. do 17. juna 2011. godine.