OBAVJEŠTENJE O PRIJEMNIM ISPITIMA ZA OSNOVNU, SREDNJU MUZIČKU I OSNOVNU BALETSKU ŠKOLU

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

Prijavljivanje kandidata: 11.-15. 06. 2012. od 8 do 13 časova.

Pripremni časovi: 13. 14. 15. juna  2012.  u 18 časova

Provjera muzičkih sposobnosti:. 18.-22. jun od 17-19 časova.

 

OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA

Prijavljivanje kandidata: 11.-15. 06.2012.

Provjera muzičkih sposobnosti i fizičke spremnosti: 18.- 22. juna 2012. od 17-19 časova

 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

11. -15. juna 2012. – Prijave za upis u I razred srednje muzičke škole

21. jun 2012. – Prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu, u 10 časova.