OBAVJEŠTENJE

Prijave za polaganje popravnih, diferencijalnih i vanrednih ispita podnose se u ponedjeljak, 22.08. od 10 do 12h kod sekretara škole.