Petar Dobričanin

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 10:10-11:30
  • utorak: 10:10-11:10, 13:00-18:45
  • srijeda:  13:00-17:00
  • četvrtak: 10:10-11:10, 13:00-18:45
  • petak: 14:00-15:00