Marko Prentić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 15:45-18:45
  • utorak: 09:05-15:15
  • srijeda:  15:45-18:30
  • četvrtak: 09:00-15:15
  • petak: 10:30-12:30