Dražen Joković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 16:30-19:00
  • utorak: 09:00-13:25, 15:00-19:00
  • srijeda: 17:00-20:00
  • četvrtak: 07:30-09:00
  • petak: 08:15-14:30