Bojan Đuković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 09:45-12:15 PJ Golubovci, 17:00 do 18:30 Matična ustanova
  • utorak: 08:45-11:05, 15:45 -18:00
  • srijeda: 09:45-12:15 PJ Golubovci, 17:00 do 18:00 Matična ustanova
  • četvrtak: 11:00-13:00, 15:45-17:45
  • petak: 10:00-13:00