Slaven Ljujić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 8:10-12:45
  • utorak: 08:00-12:00
  • srijeda: 8:10-12:45
  • četvrtak: 08:00-12:10