Zoja Đurović

Rođena je u Podgorici.

Završila je osnovnu i srednju muzičku školu “Vasa Pavić” u Podgorici.. Na Muzičkoj akademiji je završila odsjek za opštu muzičku pedagogiju ,sa prosječnom ocjenom 9,53, kao i odsjek za dirigovanje, sa prosjekom 9,70, u klasi prof.Darinke Matić Marović, kod koje je kasnije i magistrirala. Kao najboljem studentu II godine dodijleljena joj je nagrada “19.DECEMBAR”. Po završetku studija nastavila je da radi u Srednjoj muzičkoj školi “Vasa Pavić” u Podgorici, kao profesor solfeđa i sviranja horskih partitura, a na Muzičkoj akademiji kao asistent pripravnik na predmetu Sviranje horskih partitura.

Od 1989-1992. godine boravila je u Mostaru, gdje je bila dirigent Gradskog hora “Abrašević”. Sa njim je osvojila I mjesto na Takmičenju horova Hercegovine i ostvarila značajne horske projekte. Od septembra 1992. ponovo počinje da radi u Muzičkoj školi “Vasa Pavic”, gdje i danas radi kao profesor solfeđa i hora. Osim ovih aktivnosti, radi i u KUD “Stanko Dragojević“, kao drugi dirigent. Upravo sa ovim horom imala je svoj dirigentski debi, u 18-oj godini, sa Mokranjčevom IX rukoveti. Dugo godina pjevala je u Ženskom vokalnom kvartetu “Veselice”, koji uspješno njeguje, pored ostalog, crnogorsku izvornu muziku. Sada je je članica i vođa Ženskog vokalnog sastava “Alata”, koji izvodi kompozicije raznovrsnih žanrova.

Od 2002. godine je umjetnički direktor renomiranog Festivala dječije pjesme “Naša radost”. Sa Crnogorskim kamernim orkestrom je kao gost-dirigent izvela djela Vivaldija, Hendla i Mocarta 2007. godine. Sa Ženskim horom Srednje muzičke škole je postigla značajne uspjehe. Na državnim takmičenjima je osvojila pet zlatnih (jednu specijalnu) i dvije srebrne lire. Na nekadašnjem Saveznom Takmičenju horova u Beogradu, 2000. godine,ovaj hor je osvojio specijalnu nagradu (100 poena). Jula 2001. godine na Horskom festivalu “Bodensee” u Friedrichshafen-u (Njemačka), hor je svojim uspješnim nastupima obezbijedio mjesto u Evropskoj uniji horova. Takođe, učestvovala je u pripremi i izvođenju opere “Artilerija Rustikana”, Ruseta Paunovskog (2008.), “Montenegro Jazz Suite”, djela njujorškog džez muzičara Patric O’Leary-a, koji je obradio nekoliko crnogorskih izvornih pjesama u džez maniru. Takođe je učestvovala u pripremi Frankofonog koncerta u martu 2010.godine u saradnji sa ambasadom Francuske za manifestaciju “Dani frankofonije”. Takođe je učestvovala u pripremi i izvođenju zajedničkih projekata Festivala A TEMPO sa kompozijama TRIPTIH i NJEGOŠEVE HARMONIJE…

Vrijeme rada sa učenicima: