Tijana Delević

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 10:45-13:45 PJ Golubovci, 14:30-15:15 Matična škola
  • utorak: 07:30-09:45 PJ Tuzi, 10:10-12:40 Matična škola
  • srijeda: 10:45-13:45 PJ Golubovci, 14:30-15:15 Matična škola
  • četvrtak: 07:30-09:45 PJ Tuzi, 10:10-12:40 Matična škola
  • petak:  12:45-14:15 PJ Golubovci