Sandra Garčević

Završila Srednju muzičku školu “Vasa Pavić”. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Podgorici, teorijsko-pedagoški smjer. Uporedo studirala instrumentalni smjer, odsjek flauta. Radi  kao profesor harmonije u muzičkoj školi “Vasa Pavić”. Imala više uspješnih mentorstava nastavnicima-pripravnicima na predmetu harmonija. U sklopu reforme obrazovnih programa,  bila saradnik u realizaciji obrazovnih kataloga za predmete harmonija i harmonska analiza.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 10:10-13:35
  • utorak: 08:20-12:40
  • srijeda: 09:20-11:50
  • četvrtak: 09:20-13:35
  • petak: 09:20-12:40