Mira Popović

Diplomirala  je 1987. godine na odsjeku za opštu muzičku pedagogiju na Muzičkoj Akademiji u Titogradu. Kao stipendista Francuske Vlade usavršavala se na Visokoj školi Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” u periodu 1989-1991. godine na odsjeku za klavir. Na FMU u Beogradu se usavršavala na postdiplomskim studijama na katedri za solfeđo (1996.) gdje je odbranila rad pod nazivom “Nastava solfeđa na francuskim državnim konzervatorijumima”.

Radila je u svojstvu asistenta pripravnika 1991.-1995. na Muzičkoj akademiji u Podgorici a od 1996. godine u srednjoj muzičkoj školi “Vasa Pavic” kao profesor solfeđa, harmonije, i teorije muzike s osnovama harmonije. Od novembra  2004. do septembra 2017. godine bila je na poziciji pomoćnika direktora ove škole.

Godine 2004. angažovana je za koordinatora za reformu nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju za područje rada Muzička umjetnost.

Urednica je prvih izdanja crnogorskih udžbenika za muzičko obrazovanje za četvrti, peti i osmi razred devetogodišnje osnovne škole.

Objavila je stručnu studiju iz oblasti teorije muzike i metodike solfeđa pod nazivom “Nepravilne podjele ritmičkih vrijednosti-bilježenje i izvođenje” 2006. godine u izdanju Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju Crne Gore.

Koa član komisije, učestvovala je u izradi  programa solfeđa za osnovno i za srednje muzičko obrazovanje.

Inicijarala je i koordinirala  brojne koncertne projekte u okviru matične  škole među kojima su: Susret generacija povodom jubileja 70 godina škole,  Festival savremenog klavira Forte piano, Viva Verdi povodom 200 godina od rođenja Đuzepea Verdija. Samo za manifestaciju Dani Frankofonije inicirala je izvođenje projekata:  Od kabarea do džeza, Priča o Babaru, malom slonu Fransisa Pulanka, Debisi za početnike a učestvovala je u pripremi projekata Koncert šansona, filma i mjuzikla i Frankofoni koncert. Bila je koordinator projekta Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije.

Od 21.11.- 06.12. 2012. učestvovala je u studijskom programu Courant du Monde-Sejour Culture, koju organizuje Maison de Culture du Monde pod pokroviteljstvom Ministartva Kulture i komunikacije Francuske i Ministarstva inostranih poslova Francuske u okviru kojeg se upoznala sa radom najvažnijih muzičkih institucija u toj zemlji.


Vrijeme rada sa učenicima: