Jelena Mihaljević

Osnovnu i srednju muzičku školu završila je u Tuzli a Muzičku Akademiju u Titogradu.

Od 1990. do 1994. godine predavala je u O.Š.”Milorad-Musa Burzan”. Od oktobra 1994. godine radi u Srednjoj Muzickoj Školi “Vasa Pavić” gdje i danas predaje predmete: Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature, Muzički oblici i Muzički instrumenti.

Učestvovala je na svim didaktičkim seminarima o novim metodama učenja u organizaciji Centra za stručno obrazovanje.
Učestvovala je u izradi reformisanog programa za srednje stručne škole 2003/04. godine i uradila je katalog znanja za  nastavni predmet – Muzicki instrumenti.

Učestvovala je u izradi kurikuluma 2009/10. godine za polaganje maturskog ispita za gimnazije.
Osnivač je ženskog vokalnog sastava “Alata”.

Vrijeme rada sa učenicima: