Jana Adžić

Vrijeme rada sa učenicima (PJ Danilovgrad):

  • ponedjeljak: 11:30-16:45
  • utorak: 09:00-13:05
  • srijeda: 11:30-15:55
  • četvrtak: 09:50-14:15
  • petak: 11:30-15:05