Ivan Tomas

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 16:20-18:45
  • utorak: 08:20-12:40
  • srijeda: 13:40-18:45
  • četvrtak:  08:20-12:40
  • petak: 13:40-16:15