Gordana Ćetković

Gordana Ćetković je rođena u Podgorici, gdje je završila nižu i srednju muzičku školu. U Beogradu je završila Fakultet muzičke umetnosti – odsjek za etnomuzikologiju. Od 1994. godine radi kao profesor na stručno-teorijskom odsjeku srednje muzičke škole Vasa Pavić, gdje predaje  istoriju muzike, muzičke oblike i etnomuzikologiju. Takođe je i rukovodilac aktiva stručno-teorijskog odsjeka.

Saradnik je Ispitnog centra, u okviru kojeg je bila uključena u reformu obrazovnih planova i programa, kao i u izradu Ispitnih kataloga za predmete Istorija muzike i Muzički oblici.

Na Elmag radiju  je sedam godina uređivala i vodila emisiju o umjetničkoj muzici Opus musicum. Sarađivala je i sa štampanim medijima (Monitor, Pobjeda i Onogošt) u kojima je objavljivala članke iz domena muzikologije i etnomuzikologije.

Član je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti – odjeljenje za etnologiju, u okviru koga je radila više projekata vezanih za istraživanje tradicionalne muzike u Crnoj Gori. Član je Udruženja kompozitora Crne Gore.

Objavila je knjigu “Gradske pjesme iz stare Podgorice”, kao i udžbenik “Muzička kultura” za VIII razred osnovne škole.

Vrijeme rada sa učenicima: