Dragana Armacki

Dragana Armacki, diplomirani muzičar.

Rođena u Kikindi, nižu muzičku školu, odsjek harmonike završila u Kikindi, srednju školu, teoretski odsjek završila u Zrenjaninu, a muzičku akademiju na Cetinju.
Radila je u muzičkoj školi u Baru i Kikindi, a od 1995. godine radnik je ove škole.

Predavala je harmoniku, teoriju muzike, hor i klavir. Sada predaje solfeđo na teoretskom odsjeku.
Pohađala je seminare na temu “Nova pedagogija” kao i seminare za inkluzivnu nastavu.
Solista je i stalni član vokalnog sastava “Alata” i član hora “Stanko Dragojević”.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 08:20-11:50
  • utorak: 08:20-11:20
  • srijeda: 09:20-13:35
  • četvrtak: 08:20-11:50
  • petak: 08:20-11:50