Branka Petričević

Branka Petričević rođena je 22. maja 1980. godine u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na odsjeku za italijanski jezik i književnost.

Pohađala je nekoliko kurseva iz oblasti italijanskog jezika i književnosti: na Fakultetu za strane jezike u Bariju gdje je organizator bio šef katedre za italijanski jezik i književnost, prof. dr Pasquale Guaragnella; u Moliternu gdje je kurs organizovala prof. Marija Tereza Albano i u Peruđi, na Univerzitetu za strance, gdje je tema bila savremena nastava italijanskog jezika za strance.

U školi “Vasa Pavić” radi od 2007. godine, kao profesor italijanskog jezika.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 11:05-14:25
  • srijeda: 11:05-14:25
  • petak: 11:50-14:25