Ana Bošković

Ana Bošković, profesor maternjeg jezika i književnosti. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Radi u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” od 1994. godine.

Vrijeme rada sa učenicima: