Tijana Joksimović

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak:  08:00-13:10
  • utorak: 14:00-19:30
  • srijeda: 08:20-12:30
  • četvrtak: 15:00-19:15
  • petak: 11:15-15:30